Programy medyczne

med1 med2 med3

"Wolontariat za granicą" razem z ELI oferuje wiele programów pozwalających na zdobycie doświadczenia w zawodach medycznych. Niektóre z nich są dostępne dla kandydatów na studentów kierunków związanych z medycyną nie posiadających żadnej praktyki, inne wymagają doświadczenia i kwalifikacji. Poniżej przedstawiamy listę krajów, w których prowadzimy programy medyczne wraz z opisem wymaganych kwalifikacji i znajomości języka obcego.

 

Państwo Kandydaci na 
studentów i studenci
do III roku
Studenci kierunków 
medycznych
(od IV roku)
Profesjonaliści  Wymogi językowe
Argentyna tak tak nie hiszpański, poziom średniozaawansowany
Benin tak tak tak francuski, poziom średniozaawansowany
Chile nie tak tak hiszpański, poziom zaawansowany
Chiny tak

tak

nie angielski, poziom B2/C1
Ekwador tak tak tak hiszpański, poziom średniozaawansowany
Filipiny tak tak tak angielski, poziom B2/C1
Ghana yes tak tak angielski, poziom B2/C1
Gwatemala tak tak tak hiszpański, poziom średniozaawansowany
Indie tak tak tak angielski, poziom B2/C1
Kenia tak tak tak angielski, poziom B2/C1
Kostaryka nie tak tak hiszpański, poziom średniozaawansowany
Nepal tak tak tak angielski, poziom B2/C1
RPA

nie

tak

nie

angielski, poziom B2/C1
Tajlandia tak tak nie angielski, poziom B2/C1
Tanzania       angielski, poziom B2/C1
Uganda nie tak tak angielski, poziom B2/C1
Wietnam tak, tylko 
przyglądanie się

tak

nie

angielski, poziom B2/C1

Oprócz programów stricte medycznych, oferujemy również praktyki w powiązanych dziedzinach, takich jak fizjoterapia, żywienie i zdrowie publiczne. Nie-medyczne programy dotyczące różnych aspektów zdrowia są dostępne w większości krajów.