• header-01
  • header-02
  • header-03
  • header-04
  • header-05
  • header-06
  • header-07
  • header-08

Wolontariaty w Ghanie

 

Domy dziecka

youth-initiative1

Podobnie jak w wielu rozwijających się krajach, poważnym problemem w Ghanie jest wysoki przyrost naturalny. Rząd i organizacje pozarządowe starają się pomagać porzuconym i wykorzystywanym dzieciom budując domy dziecka. Współpracujemy z kilkoma z nich, zlokalizowanymi w różnych miejscach kraju, wspierając przeciążony personel pomocą w prowadzeniu ośrodkow.

Pomoc wolontariuszy umożliwia tym placówkom podjęcie opieki nad taką ilością dzieci, jaka tylko jest możliwa. Każda placówka udziela schronienia od 20 do 100 dzieciom. Wszystkie pochodzą z bardzo ubogich rodzin, a większość doświadczyła wcześniej zaniedbania i niedożywienia. Potrzebują nie tylko opieki, lecz przede wszystkim uwagi i miłości. Wolontariusze nie muszą mieć doświadczenia w opiece, ale potrzebny jest entuzjazm, energia, otwarty umysł i serce. Ponieważ placówki te funkcjonują przy bardzo ograniczonych środkach, przydadzą się też dobre pomysły i elastyczne podejście.

Wzmacnianie kobiet

Współpracujemy z szeregiem organizacji, których celem jest poprawa sytuacji kobiet i redukowanie nierówności społecznych. Kobiety w Ghanie nadal zmagają się z gorszym dostępem do edukacji, opieki zdrowotnej, kredytów bankowych, żywności oraz wyższym odsetkiem zachorowań na AIDS. Te z nich, które są lepiej wykształcone i przygotowane wnoszą większy wkład w życie gospodarcze kraju, a ich stopa życiowa się podnosi. 

Ośrodki zajmują się różnymi formami pomocy, od prowadzenia schronisk dla ofiar przemocy seksualnej i fizycznej, prowadzenia warsztatów pisania i czytania, kursów zawodowych po wspieranie rozpoczynania i prowadzenia własnego biznesu. Wolontariusze mogą angażować się w różną działalność: prowadzić warsztaty dla kobiet i dziewczynek, pomagać przy pracach administracyjnych, marketingu, fundraisingu, poradach i prowadzeniu spraw prawnych czy pomagać samotnym matkom.

Edukacja dzieci

youth-initiative1Szkoły w Ghanie są skrajnie niedofinansowane. Dzieciom często brakuje na podstawowe pomoce szkolne, nauczyciele są źle opłacani i nadmiernie obciążeni pracą. "Wolontariat za granicą" pomaga szkołom w różnych miejscach kraju, zapewniając im dodatkowych nauczycieli. Wolontariusze najczęściej udzielają lekcji języka angielskiego, ale mogą też uczyć innych przedmiotów. Dzięki nim uczniowie mają szansę zdobyć dodatkową wiedzę i zyskać szersze spojrzenie na świat. Do udziału w programie nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w zawodzie nauczyciela, chociaż będzie ono pomocne, natomiast bardzo przyda się entuzjazm, energia i zamiłowanie do spędzania czasu z dziećmi.

Medycyna

W Ghanie, podobnie jak w większości państw Afryki, ochrona zdrowia jest mocno niedofinansowana
i cierpi zarówno na brak sprzętu, jak i personelu. "Wolontariat za granicą" współpracuje ze szpitalami i przychodniami świadczącymi usługi na rzecz najbardziej potrzebujących  społeczności. Wolontariusze uczestniczą w ich pracy pomagając lekarzom w zajmowaniu się pacjentami, przede wszystkim w wiejskich rejonach kraju.

By dowiedzieć się więcej na temat programów opieki zdrowotnej w Ghanie, obejrzyj i przeczytaj wspomnienia naszej wolontariuszki: Sarah's Photo Journal.

Ochrona środowiska

Podobnie jak w przypadku całego afrykańskiego kontynentu, Ghana odznacza się niezwykłym bogactwem i różnorodnością przyrodniczą. Nasze najnowsze programy oferują wolontariuszom i praktykantom możliwość zaangażowania się w ochronę tej różnorodności na wiele sposobów.

Projekt w Juaso

Juaso to miasto w dystrykcie Aszanti, położonym w centralnej Ghanie. Jest to najgęściej zalesiona część kraju, bogata w ziemie uprawne i występujące tu pokłady złota. Projekt dotyczy ochrony zasobów leśnych i promowania rozwoju ekoturystyki w regionie. Jego głównym celem jest wspieranie lokalnej społeczności w zachowaniu lasu w niezmienionym stanie i powstrzymanie niszczenia drzewostanu przez nielegalne kopalnie, wycinkę i pozyskiwanie drewna na opał.

Las znajduje się w Akim Juaso w części wschodniej dystryktu. Wiecznie zielona puszcza leży na wyżynie pokrytej wzgórzami i dolinami, przeciętej przez dwa strumienie: Subri i Kyeboa. Region jest bardzo bogaty przyrodniczo. Żyje to wiele gatunków ssaków naczelnych, ptaków, owadów, a także unikalne gatunki roślin, jak drzewa paprociowe, liany, gatunki szybkorosnące i rośliny lecznicze. 

Projekt Afadjato Agumatasa

Ten projekt, ufundowany przez rząd holenderski, został rozpoczęty przez miejscową społeczność w 1998 r. Celem projektu, prowadzonego wspólnie z Ghańskim Towarzystwem Ochrony Przyrody, jest zachowanie naturalnych zasobów góry Afadjato dla miejscowych społeczności. Opracowuje się alternatywne metody uzyskiwania dochodu i zarządzania obszarem chronionym. Jednym ze sposobów osiągania alternatywnych źródeł dochodu jest promowanie ekoturystyki.

Cały region jest chroniony jako naturalny rezerwat przyrody. Na jego terenie zabronione jest polowanie, ścinanie drzew oraz prowadzenie upraw. Jedynie martwe drzewa mogą być usuwane z tego obszaru, lecz zakazane jest ich wykorzystanie komercyjne. Przy projekcie pracuje wielu strażników patrolujących teren.  Projekt ma charakter długoterminowy. Wolontariusze włączają się w prace na bieżąco, zgodnie z terminami przyjazdów. Może to oznaczać, że nie będzie można określić dokładnie WCZEŚNIEJ, jakie obowiązki będą wykonywać. Prace będą rozdzielane po przyjeździe, a uczestnicy otrzymają zakres zadań, które są potrzebne do wykonania w danym okresie. 

Projekt zalesiania w Kazigo

Projekt zalesiana w Kazigo jest lokalną inicjatywą, skupioną na ochronie zasobów naturalnych. Realizowany jest od ponad 20 lat. Polega na corocznym sadzeniu i późniejszej hodowli wielogatunkowego lasu na terenie całego regionu. Przy wdrażaniu projektu wykorzystano wiedzę i zasoby mieszkańców regionu, a większość nasion i sadzonek to miejscowe gatunki. Projekt jest efektem wysiłków społeczności Kazigo, by powstrzymać proces deforestacji (następujący głównie z powodu wypalania buszu i innych czynników) za pomocą edukacji i sadzenia drzew.

Główne zadania wolontariuszy to dbanie o sadzonki i przesadzanie młodych roślin.

Sanktuarium Małp Baobeng-Fiema

Sanktuarium Małp w Baobeng-Fiema to unikat na skalę światową. Jest to jedyne miejsce, gdzie obok siebie na tym samym terenie pokojowo koegzystują z człowiekiem dwa gatunki małp – mona Campbella i colobusy Geoffreya. Od ponad 150 lat ludzie z wiosek Boabeng i Fiema uważali małpy za święte. W 1975 r. wprowadzono ustawę o ochronie małp. Tradycyjna miejscowa wiara zakazuje krzywdzenia małp i nakazuje szanować je i traktować jak członków społeczności.

Podstawowymi problemami okazało się naruszanie granic rezerwatu i kłusownictwo. Biuro Ghańskiego Urzędu Ochrony Przyrody i miejscowa ludność przyjęli odpowiedzialność za ochronę małp i rezerwat funkcjonuje obecnie jako szlak ekoturystyczny, zarządzany przez miejscowych. Osiągany dochód wspiera lokalny rozwój.

Wolontariusze pomagają w pracach przy ochronie małp, mogą oprowadzać wycieczki oraz prowadzić szkolenia dla turystów oraz miejscowych.

Budownictwo

Czasami najlepszym sposobem, w jaki może pomagać wolontariusz, jest asystowanie innym osobom wykonującym ciężką pracę. Programy na budowach dają możliwość fizycznego zobaczenia wymiernych efektów swojej pracy. Wolontariusze pomagają wykwalifikowanym budowlańcom przy wznoszeniu szkół, sierocińców i ośrodków socjalnych w różnych regionach kraju. Do uczestnictwa w programie nie jest konieczne doświadczenie budowlane, chociaż takie umiejętności mogą się przydać. Niezbędna jest natomiast dobra forma fizyczna.

 

Praktyki

Ghana to wspaniałe miejsce na praktyki bez względu na to, czy ktoś dopiero rozpoczyna pracę i chce zdobyć pierwsze doświadczenia, czy już pracuje i pragnie poszerzyć swoją wiedzę. W każdym przypadku warunkiem udanych praktyk jest gotowość przystosowania się do zmiennych warunków, poczucie humoru nawet w stresujących sytuacjach i przede wszystkim pasja poszukiwania nowych doświadczeń i  wrażeń. 

Medycyna

Dzięki współpracy z przychodniami i szpitalami na terenie Ghany, "Wolontariat za granicą" oferuje praktyki medyczne dla kandydatów na studentów kierunków medycznych. Praktykanci mają możliwość bezpośredniego zapoznania się z codziennymi problemami opieki medycznej w Ghanie, a także okazję przyglądnięcia się pracy lekarzy i pielęgniarek. Będą też poznawać sposoby zwalczania takich chorób jak malaria, AIDS, robak gwinejski czy gruźlica. Praktykanci nie są odpowiedzialni za leczenie pacjentów, ale w zależności od kwalifikacji, mogą być proszeni o pomoc przy realizacji innych zadań przychodni albo szpitala. Dostępnych jest kilka opcji uczestnictwa - szpital miejski, w którym zawsze jest nadmiar pacjentów, mały szpital wiejski lub przychodnia zdrowia. Jeszcze inną opcją jest udział w kampaniach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Na terenach wiejskich funkcjonują szpitale i przychodnie objazdowe, które odwiedzają odległe wioski, świadcząc ich mieszkańcom podstawową pomoc medyczną. Te programy są organizowane okresowo i wzięcie w nich udziału jest uzależnione od ich dostępności w okresie pobytu uczestnika. Więcej informacji na temat tych praktyk można znaleźć w foto dzienniku naszej wolontariuszki Sary: Sarah's Photojournal.

Dziennikarstwo

Ghana to wspaniałe miejsce na rozpoczęcie kariery dziennikarskiej. "Wolontariat za granicą" współpracuje z kilkoma wydawcami prasowymi w Akrze, gdzie uczestnicy programu mogą zapoznać się z zasadami funkcjonowania newsroomu, pomagać w dziale edycji, a nawet napisać własny artykuł. Program praktyk dziennikarskich jest opracowywany indywidualnie dla każdego z uczestników. Zakres wykonywanych zadań będzie zależeć od doświadczenia, umiejętności i potrzeb osoby odbywającej praktykę.

Do tej praktyki wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Rozwój lokalny

Wiele organizacji pozarządowych prowadzi działalność w małych miastach i obszarach wiejskich Ghany wspierając ich rozwój gospodarczy. Ich programy mogą się koncentrować na różnych zagadnieniach, od budowy i poprawy infrastruktury, wspierania lokalnych programów rozwojowych, po edukację dorosłych. Praktykanci uczestniczą w aktualnych projektach, wprowadzają do nich nowe elementy lub wdrażają nowe. Minimalny czas uczestnictwa w tym programie to 3 miesiące.

Pomoc prawna

Różne organizacje w Ghanie dążą do zapewnienia dostępności usług prawnych wszystkim członkom społeczeństwa bez względu na płeć czy status społeczny. W tym programie praktykanci mają możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami stosowania prawa w tym kraju, zagadnieniami praw człowieka, dyskryminacji kobiet i ubogich. Praktyki przewidziane są dla studentów i absolwentów kierunków prawniczych i pokrewnych. Do udziału w programie zapraszamy osoby samodzielne, dobrze zorganizowane i proaktywne, gotowe stawić czoła odmiennym warunkom kulturowym.

Minimalny czas uczestnictwa to 3 miesiące.

Woda pitna i higiena

W ostatnim dziesięcioleciu dostępu do wody pitnej stał się jednym z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych zagadnień w Ghanie. Zarówno miasta, jak i obszary wiejskie doświadczają niedoborów wody wskutek susz i braku infrastruktury. Wiele rodzin rozpoczyna dzień od przemierzania kilometrów pieszo w poszukiwaniu wody. Praktykanci mogą pracować w organizacjach zajmujących się dostarczaniem wody pitnej i usług sanitarnych w wiejskich regionach kraju. Istotną częścią działań jest też edukacja w zakresie higieny, mająca na celu zapobieganie zanieczyszczaniu ujęć wody i rozprzestrzenianiu się takich chorób jak cholera, tyfus i pasożyty, przenoszonych przez skażoną wodę.

W sezonie suchym (od października do maja) jest możliwość uczestniczenia w kopaniu studni. W porze deszczowej kopanie studni nie jest realizowane, z uwagi na podwyższony poziom wód gruntowych i nieprzejezdność wielu dróg.