• header-01
  • header-02
  • header-03
  • header-04
  • header-05
  • header-06
  • header-07
  • header-08

Wolontariaty w Brazylii

 

Świetlica dla dzieci

Centrum dla dzieci i młodzieży w Rio de Janeiro

Centrum jest prowadzone przez brazylijską organizację non-profit, która powstała w 1984 roku. Jej celem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży ze środowisk podwyższonego ryzyka, a także edukowanie lokalnej społeczności w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na młodych ludzi. Te zadania są realizowane dzięki wsparciu wielu osób prywatnych, instytucji państwowych i międzynarodowych.

Ośrodek prowadzi zajęcia artystyczne, muzyczne, sportowe i rekreacyjne dla dzieci i nastolatków z ubogich rodzin i sąsiedztwa ośrodka. Ponieważ szkoły są przepełnione, uczniowe często chodzą na lekcje w systemie zmianowym. Centrum oferuje im bezpłatne zajęcia, aby nie musiały spędzać czasu na ulicy. Z zajęć korzysta co tydzień ponad 400 dzieci, a dla wielu i tak brakuje miejsc. Wolontariusze pomagają prowadzić zajęcia sportowe, uczyć muzyki i tańca, odrabiać lekcje z angielskiego, warsztaty ogrodnictwa i obsługi komputera. Jest również kilka rodzajów warsztatów dla osób dorosłych. Jeśli chcesz być aktywny społecznie, interesujesz się rozwojem lokalnym lub chciałbyś pracować z młodzieżą, ten program jest dla Ciebie.

Uczestnicy są zakwaterowani u rodziny w Rio, skąd można łatwo dostać się do centrum miasta.

 

Zwierzęta i przyroda

Park dzikich zwierząt - Kurytyba

Niedaleko Kurytyby znajduje się ponad 70 hektarów prywatnego rezerwatu brazylijskich roślin i zwierząt. W rezerwacie w ciągu 15 lat pieczołowicie usunięto wszelkie obce gatunki roślin i zastąpiono je rodzimymi. Dzięki temu dziś mieszka tam mnóstwo zwierząt: kolorowe papugi, żółwie, tapiry, psy leśne, oceloty, pumy, jaguary, czepiaki i dziesiątki innych. Niektóre z nich były wcześniej ofiarami przemocy ze strony ludzi lub znaleziono je ranne. Większość jednak to cenne gatunki, uratowane z rąk nielegalnych handlarzy. Park jest prywatnym terenem, niedostępnym i ukrytym dla osób z zewnątrz, a wejścia nie są oznaczone.

Wolontariusze pomagają w opiece nad zwierzętami: karmią je, porządkują zagrody, monitorują ich zachowanie, sadzą rośliny, pomagają biologom oraz odwiedzającym badaczom i personelowi ośrodka w innych pracach.

Zakwaterowanie na miejscu, w domu wolontariusza. 

Uwaga: Uczestnicy powinni przybyć do Kurytyby w poniedziałek w ciągu dnia (tak, aby można było dotrzeć do miejsca programu za dnia). Wymagane jest uczestnictwo przez co najmniej 2 tygodnie. 

 

Ochrona środowiska – Rio de Janeiro

Wolontariusze pracują w jednym w najpopularniejszych parków narodowych w Brazylii. Ministerstwo Ochrony Środowiska zakończyło niedawno 49-letni projekt konserwacji dużych terenów zielonych wokół Rio de Janeiro. Ten park w pobliżu Rio pozwolił na poprawę klimatu w mieście, poprzez zrównoważenie temperatury, zapobieganie suszy, a także zapewnia krajobraz bogatych w zieleń gór nad Rio sprawiając, że miasto jest uważane na jedno z najpiękniejszych na świecie. Park, zasadzony w miejsce plantacji kawy, jest domem dla setek gatunków zwierząt, na jego terenie znajdują się jeziora, wodospady i wiele tras turystycznych.

Wolontariusze pomagają sadzić rośliny, badać rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem, wprowadzać do parku rodzime gatunki, porządkować teren, budować i utrzymywać trasy turystyczne, ogrodzenia, oprowadzać wycieczki, a nawet uczyć pracowników angielskiego.

Uczestnicy są zakwaterowani u rodziny w Rio, skąd można łatwo dostać się do centrum miasta.


Dzieci

Szkoła rodzinna - Rio de Janeiro

Szkoła rodzinna to instytucja pomagająca dzieciom i rodzinom, szczególnie w przypadku przedłużających się problemów zdrowotnych. Prowadzi kursy promocji zdrowia, zajęcia artystyczne, kursy zawodowe dla dorosłych, a także oferuje wsparcie psychologiczne i edukacyjne dzieciom i rodzinom z problemami zdrowotnymi. Ich głównym celem jest uniknięcie powtórnej hospitalizacji podopiecznych.

Wolontariusze uczą i pomagają przy różnego rodzaju kursach: rzemiosła, malarstwa, rysunku, muzyki, teatralnych, tanecznych, komputerowych i językowych. Wspierają również promocję zdrowia zwykle w zakresie uczenia przestrzegania higieny, właściwego odżywiania, gastronomii oraz zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową. Szkoła jest miejscem pełnym życia, energii, odpowiednią dla osób lubiących kontakt i z dorosłymi i z dziećmi, posiadających zainteresowania artystyczne lub z dziedziny promocji i zdrowia publicznego.

Uczestnicy są zakwaterowani u rodziny.

*Polacy wjeżdżający do Brazylii nie potrzebują wiz na okres nie przekraczający 90 dni. W przypadku ostatniego programu wymagana jest komunikatywna znajomość języka portugalskiego.