Wymogi językowe

 

Kraj Wymagany język Program Poziom
Argentyna 

Hiszpański

 Zagrożone dzieci i młodzież/ Stołówki socjalne/  komunikatywny*
 Zoo/ Edukacja/ Patagonia  średni (intermedio)
 Praktyki: Biznes, medycyna, grafika, prawo, inne  średni do  zaawansowanego

Bali  Angielski

 Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

 komunikatywny*

 Szkoły  zaawansowany
 (advanced)
Benin Francuski  Wszystkie programy  średni (intermediate)
Brazylia Angielski lub portugalski  Wszystkie programy oprócz szkoły rodzinnej  średni
Portugalski  Szkoła rodzinna  komunikatywny*
Chile   Hiszpański

 

 
 Dzieci/ Pomoc ofiarom przemocy/ Bezdomne zwierzęta/ Hipoterapia  komunikatywny*
 Praktyki i prace wakacyjne  od średniego po  zaawansowany
Chiny  Angielski
 Praktyki oprócz dziennikarstwa  zaawansowany
 Praktyki dziennikarskie   native speaker
Ekwador  Hiszpański
 Domy dziecka/ Budowy/ Zwierzęta  komunikatywny*
 Szkoły/ Dzieci niepełnosprawne/ Praktyki zawodowe  średni
 Prawa człowieka  zaawansowany
Filipiny   Angielski
 Dzieci/ Pomoc kobietom/ Zdrowie i żywienie  średni
 Szkoły/ Rozwój społeczności  zaawansowany
 Budowy społeczne  komunikatywny
Ghana   Angielski
 Domy dziecka - IM/ Budowy  komunikatywny
 Ochrona środowiska  średni
 Równouprawnienie kobiet/ Szkoły - IM/ Programy
 medyczne/ Pozostałe praktyki 
 zaawansowany
 Gwatemala  

Hiszpański

 Hogares Comunitarios/   komunikatywny*
 Wzmacnianie kobiet/ Mikrofinanse/  Fizykoterapia/ Ochrona żółwi  średni
 Edukacja/ Programy medyczne  zaawansowany
Hiszpania Hiszpański  Kursy językowe  każdy poziom
 Praktyki zawodowe  od średniego po zaawansowany
Indie    Angielski
 Domy dziecka/ Wioska artystyczna  komunikatywny
 Ochrona kobiet i dzieci/ Ochrona środowiska/ Programy  medyczne  zaawansowany
 Dziennikarstwo  native speaker
Irlandia   Angielski   Kursy językowe  każdy poziom
 Praktyki  od średniego i powyżej
Kenia   Angielski    Domy dziecka - IM/ Work camp  komunikatywny 
 Równouprawnienie kobiet/ Rozwój społeczności/  
 Mikrofinanse/ Ochrona przyrody/ Praktyki medyczne
 średni
 Szkoły/ Praktyki prawne  zaawansowany
 + międzynarod.
 język migowy*
 Niesłyszący  komunikatywny
Kostaryka
Hiszpański     Dzieci  komunikatywny*
 Wzmacnianie kobiet/ Ochrona środowiska/
 Fizjoterapia
 średni
 Szkoły/ Praktyki medyczne  zaawansowany
 Program dla grupy: budowy  średni (przynajmiej 1  os./grupa)
Meksyk  Hiszpański    Ochrona żółwi  komunikatywny*
 Dzieci/ Kultura Majów/ Turystyka/   średni
 Praktyki: handel międzynarodowy, marketing, rozwój społeczny  zaawansowany
 Program dla grup  komunikatywny*
Nepal
Angielski
 Domy dziecka - IM  komunikatywny
 Pozostałe programy  zaawansowany
Nikaragua
Hiszpański
 Domy dziecka  komunikatywny*
 Dzieci/ Pomoc kobietom/ Ekofarmy  średni
 Dzieci - pozostałe programy/ Fizjoterapia  zaawansowany
Peru   Hiszpański
 Dzieci  średni
 Pozostałe programy  zaawansowany
RPA
Angielski lub
niderlandzki
 Domy dziecka - IM  komunikatywny
 Dzikie zwierzęta/ Fizjoterapia  średni
 Szkoły i organizacje pozarządowe/ Ochrona zdrowia/
 Media/ Pozostałe praktyki
 zaawansowany
Tanzania
Angielski
 Domy dziecka  komunikatywny
 Równouprawnienie kobiet/ Ochrona środowiska  średni
 Szkoły/ Wioska Masajów/ Prewencja HIV/ Programy
 medyczne
 zaawanasowany
Tajlandia
Angielski
 Domy dziecka/ Obóz słoni  komunikatywny
 Mnisi buddyjscy/ Szkoły - IM/ Programy medyczne  zaawansowany
 Dziennikarstwo  native speaker
Uganda
Angielski
 Domy dziecka - IM  komunikatywny
 Szkoły - IM/ Pozostałe programy  zaawansowany
Wietnam  Angielski  Dom dziecka w Ho Shi Minh- IM  komunikatywny
 Samotne matki  średni
 Pozostałe programy z dziećmi/ Szkoły - IM/ Programy
 medyczne
 zaawansowany

 

*Uwaga: w krajach hiszpańsko-języcznych i Brazylii w przypadku podstawowej znajomości języka hiszpańskiego (poziom komunikatywny) wymagana jest dodatkowo dobra, pozwalająca na swobodną komunikację znajomość jęz. angielskiego.