• header-01
 • header-02
 • header-03
 • header-04
 • header-05
 • header-06
 • header-07
 • header-08
 • header-09
 • header-10
 • header-11
 • header-12

Wolontariaty i praktyki w Ugandzie

 

Domy dziecka

youth-initiative1

Według statystyk Banku Światowego w Ugandzie żyje ponad 1 mln sierot. Dzieci te po stracie rodziców mieszkają z dalszymi krewnymi. Niestety te rodziny są często zbyt ubogie i nie mogą sobie pozwolić nawet na posyłanie własnych dzieci do szkoły, zatem utrzymanie kolejnego staje się zbyt dużym ciężarem. Większość sierot w przyszłości czeka tylko ciężka praca i brak szans na edukację. Wiele z nich, nie znajdując schronienia u członków rodziny, trafia do domów dziecka.

Współpracujemy z kilkoma domami dziecka w mieście Iganga i okolicach. Sierocińce zapewniają jedzenie, dach nad głową i edukację setkom dzieci, od niemowląt do nastolatków. Funkcjonują w oparciu o bardzo ograniczone środki i zdarza się, że brakuje im żywności.

Uczestnicy naszych programów mają możliwość pomagać w codziennej opiece nad dziećmi, uczyć ich czytania i liczenia, a także pracować przy remontach czy rozbudowie tych ośrodków. Chociaż praca w tych placówkach to niemałe wyzwanie, trudy rekompensują wdzięczność i promienne uśmiechy podopiecznych.

Więcej informacji na temat tego programu można znaleźć w fotodziennikach Sally i Maggie (w jęz. angielskim):Stephanie i Maggie.

Wsparcie dla kobiet 

Jak w wielu innych krajach Afryki, sytuacja ugandyjskich kobiet nie jest łatwa. Są spychane na margines społeczny poprzez utrudniony dostęp do edukacji, brak miejsc pracy i wiele innych czynników. Wolontariat za Granicą współpracuje z kilkoma organizacjami społecznymi, których celem jest wyposażanie kobiet w narzędzia potrzebne do poprawy ich sytuacji ekonomicznej. Wolontariusze mają okazję zapoznawać się z pierwszej ręki z czynnikami powodującymi marginalizację kobiet i tworzyć programy wyrównujące ich status.

Uczestnicy wcześniejszych programów tworzyli i prowadzili kursy z różnych dziedzin, np. podstaw finansów, przedsiębiorczości, zdrowia i higieny, planowania rodziny oraz pisania i czytania.

Mikrofinanse

Temat mikrofinansów stał się znany, gdy bangladeski ekonomista Muhammad Yanus otrzymał Nagrodę Nobla za założenie Banku Grameen. W Ugandzie powstało tysiące instytucji mikrofinansowych (MFI – microfinance institutions), które świadczą usługi na rzecz lokalnych społeczności, głównie poprzez Spółdzielnie Oszczędnościowo-Kredytowe (SACCO). Niektóre z tych Spółdzielni odnoszą sukces na rynku, a inne walczą o przetrwanie. Uczestników naszych programów kierujemy do najlepszych z nich. Podczas pierwszych tygodni programu praktykanci zapoznają się z codziennym rytmem pracy i zadaniami i decydują, przy którym z projektów SACCO chcą pomagać.

Wolontariusze mają do wyboru szeroki wachlarz projektów w ramach działań SACCO, od treningu umiejętności prowadzenia biznesu, opracowywania biznes planów, szkoleń terenowych z zakresu mikrofinansów, po monitoring i ocenę projektów.

Minimalny czas trwania programu to 6 tygodni. Bardzo przydatna będzie wiedza i doświadczenie w bankowości, księgowości czy usługach finansowych. 

 

Medycyna

HIV/AIDS:
Uganda bardzo ucierpiała wskutek epidemii AIDS. Kraj jest usłany wioskami, które opustoszały po uderzeniu fali epidemii siejącej śmiertelne żniwo. Mimo to, Uganda jest uważana za kraj sukcesu w dziedzinie walki z AIDS. W szczytowym okresie, na początku lat 90-tych odsetek zarażonych wynosił około 15% i od tego czasu maleje, osiągając w ostatnim czasie 6%.

Praktykanci będą pomagali pracownikom socjalnym, specjalistom ochrony zdrowia i organizacjom społecznym, których działania mają na celu zapewnienia opieki i usług osobom dotkniętym chorobą. Razem z pracownikami socjalnymi będą odbywać wizyty domowe, rozwijać warsztaty edukacyjne, pomagać w dystrybucji leków antyretrowirusowych i współpracować w innych potrzebnych działaniach. Udział w tym programie pozwoli na zdobycie wiedzy na temat sposobów zwalczania AIDS w Afryce oraz pomoże zrozumieć społeczne i jednostkowe skutki epidemii.

Program ma niepełny wymiar godzin. Wolontariuszom proponujemy wybór uzupełniającego projektu, na przykład praktyk medycznych w szpitalu lub przychodni zdrowia.

Praktyki medyczne:

Praktykanci będą pomagać lekarzom i pielęgniarkom w szpitalu lub przychodni w Ugandzie Wschodniej. Jest to możliwość zdobycia bezpośredniego doświadczenia w przychodni ogólnej opieki medycznej, a jednocześnie poznawania wyzwań, przed jakimi stoi ochrona zdrowia w Ugandzie. Uczestnikom zostaną przydzielone zadania zależnie od ich kwalifikacji i doświadczenia internistycznego.

Jest to program dedykowany jedynie do absolwentów medycyny, pielęgniarstwa i fizjoterapii. Wymagane jest doświadczenie kliniczne. Osoby bez doświadczenia mogą przyglądać się lekarzom i pielęgniarkom oraz brać udział w projektach ochrony zdrowia publicznego, takich jak kampanie prewencji HIV/AIDS/STD, nauka higieny i zasad żywienia. W przypadku studentów kierunków medycznych MOŻLIWA jest kwalifikacji do udziału w programie, lecz kandydatury będą rozpatrywane indywidualnie. W takich przypadkach prosimy o kontakt w celu sprawdzenia możliwości przyjęcia. Tutaj znajdziesz rozmowe z wolontariuszkami w tym programie, Connor i Anne-Marie.

Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia to w Ugandzie jeden z najbardziej palących problemów. Średnio na 1 lekarza przypada tu 25.000 mieszkańców. Większość lekarzy mieszka w większych miastach, podczas gdy 80% ludności żyje na terenach wiejskich, gdzie dostęp do służby zdrowia jest rzadkością.

Lekarze, pielęgniarki, asystenci medyczni i fizjoterapeuci są bardzo potrzebni do pomocy w szpitalu w Iganga we wschodniej Ugandzie. Zarówno personel placówki jak i jego wyposażenie pracują ponad swoje możliwości. Zdarza się, że w jednym łóżku musi leżeć dwóch pacjentów lub śpią oni na podłodze.

 

Pomoc wykwalifikowanych wolontariuszy przynosi natychmiastową poprawę i różnicę w funkcjonowaniu szpitala.

 

Szkoły

youth-initiative1Podobnie jak w innych krajach kontynentu, szkoły w Ugandzie cierpią na niedobór wykwalifikowanej kadry, przeludnienie, brak pomocy dydaktycznych i szkoleń dla nauczycieli. W wielu klasach na jednego nauczyciela przypada po 80 uczniów.

Pomimo wprowadzenia systemu obowiązkowej edukacji w szkołach cały czas brakuje kadry i pomieszczeń lekcyjnych, dlatego pomoc wolontariuszy jest niezwykle cenna. Uczestnicy tego programu mogą uczyć angielskiego, matematyki i innych przedmiotów dydaktycznych. Program odbywa się w mieście Iganga lub okolicznych wioskach. Możliwe jest także prowadzenie dodatkowych zajęć wzbogacających program edukacyjny. 

Ochrona środowiska - wody i rybołówstwo

Uganda leży przy brzegach jeziora Wiktoria, trzeciego jeziora co do wielkości na świecie. Pełni ono ważną rolę jako zbiornik wody pitnej, źródło pożywienia i energii elektrycznej. Jednak jego bogactwo kurczy się z roku na rok z powodu nadmiernego odławiania ryb, zanieczyszczenia oraz zakłócenia równowagi ekologicznej. Wiele organizacji stawia sobie za cel odwrócenie tego trendu i wprowadza programy edukacyjne dla okolicznej ludności. Programy uczą mieszkańców odławiania ryb w sposób niezagrażający środowisku, przestrzegania właściwych warunków sanitarnych i przekazują inne niezbędne informacje.

Uczestnicy tego programu będą pomagali przy inwentaryzacji fauny i flory, edukacji, projektach sanitarnych oraz ograniczaniu rozrostu gatunków inwazyjnych, takich jak np. wodny hiacynt. 

 

Zwierzęta - zagrożone gatunki

Uganda jest uważana za kraj niezwykle zróżnicowany pod względem występujących tu dzikich zwierząt. Na jej terytorium żyje ponad 1500 gatunków ssaków, ptaków i gadów. Obecnie, z powodu splotu różnych niekorzystnych okoliczności: niskiego poziomu edukacji, niedawnych niepokojów politycznych, wycinki lasów i ubóstwa, wiele z z nich jest zagrożonych wyginięciem.

Współpracujemy z Ugandyjskim Centrum Edukacji o Dzikiej Przyrodzie, które podejmuje wysiłki, by informować swoich obywateli, w szczególności młodzież o znaczeniu bioróżnorodności w przyrodzie. Centrum prowadzi ośrodek ratunkowy dla zwierząt, w którym znajdują się osobniki uratowane przed kłusownictwem, nielegalnym handlem i ofiary wypadków. Prowadzi też program rozmnażania w niewoli dla zagrożonych gatunków, takich jak żyrafa Rotschilda oraz rozwija kampanie edukacyjne.

Wolontariusze zajmują się przygotowywaniem jedzenia i karmieniem zwierząt, utrzymywaniem porządku, prowadzeniem obserwacji i współpracują przy programach edukacyjnych. Program dla osób zainteresowanych ochroną dzikiej przyrody, zoologią, weterynarią lub dziedzinami pokrewnymi. Program może być realizowany w formie wolotariatu lub praktyki zawodowej.