• header-01
  • header-02
  • header-03
  • header-04
  • header-05
  • header-06
  • header-07
  • header-08

Wolontariaty w Tanzanii

 

Domy dziecka

Według statystyk UNICEF z 2007 r. w Tanzanii żyje 2,6 miliona osieroconych dzieci. Jedynie z powodu epidemii AIDS sierotami zostało prawie milion dzieci. Inne choroby takie jak: gruźlica, malaria, tyfus i żółta febra również przynoszą śmiertelne żniwo i odebrały rodziców dalszemu milionowi.

Zwykle takie dzieci znajdują opiekunów pośród członków dalszej rodziny, lecz często z powodu ubóstwa rodziny nie są w stanie się nimi opiekować. Wiele z nich nie ma wyboru – mogą tylko pójść do sierocińca lub zamieszkać na ulicy. Domy dziecka nieustannie potrzebują pomocy ochotników w codziennej pracy z podopiecznymi i działaniach związanych z bieżącym utrzymaniem ośrodków. Jednak najważniejszym zadaniem wolontariuszy jest zaoferowanie dzieciom niezbędnej miłości i uwagi, której zawsze mają za mało.

Program dostępny w Arusha i Dar es Salam.

Równouprawnienie kobiet

Kobiety w Tanzanii są spychane na margines wskutek wyjątkowych utrudnień w dostępie do edukacji. Z tego powodu mają mniejsze możliwości znalezienia pracy i niewielką siłę przebicia. Często organizują się w grupy wsparcia pomagające im zapewnić lepszy standard życia. Działalność tych grup skupia się wokół zagadnień związanych z prowadzeniem różnego rodzaju biznesu, takich jak szkolenia z prowadzenia działalności gospodarczej, przetwórstwo mleka, wytwarzanie ceramiki, uprawa warzyw, edukacja osób dorosłych i wiele innych. Przed tymi kobietami stoi wiele wyzwań: nauczenie się promowania swoich produktów, zrozumienie procedur uzyskiwania pożyczek czy podstawowych zasad codziennego prowadzenia biznesu. Wolontariusze w tym projekcie będą mieli szansę współpracować z lokalnymi grupami pomocowymi poprzez udział w seminariach szkoleniowych, zarządzaniu projektami, pisaniu ofert oraz staraniu się o granty na dalszą działalność.

Uczestnicy wcześniejszych programów mieli okazję asystować przy wielu różnych zadaniach, na przykład opracowywaniu dla turystów książek z tanzańskimi przepisami kulinarnymi, marketingu rękodzieła artystycznego na miejscowym targu, organizowaniu szkoleń i projektów edukacji zdrowotnej.

Program dostępny w Arusha i Dar es Salaam.

 

HIV/AIDS

Okolice Kilimandżaro (Arusha):
Podobnie jak inne kraje Afryki Wschodniej, Tanzania bardzo ucierpiała wskutek epidemii HIV/AIDS. Jej skutek to tysiące sierot i wdów, usiłujących odbudować swoje życie po tragedii, jakiej doświadczyli. ELI współpracuje z kilkoma organizacjami zajmującymi się bezpośrednią pomocą osobom dotkniętym epidemią. Organizacje te prowadzą profilaktykę i edukację medyczną, szkolenia zawodowe, doradztwo i udzielają pomocy rodzinom, które albo utraciły swoich bliskich wskutek choroby albo których członkowie chorują.

Nasi wolontariusze pomagają w działaniu tych organizacji. W przeszłości, prowadzili już zajęcia z profilaktyki HIV, tworzyli szkolenia zawodowe i prowadzili wiele zajęć o charakterze edukacyjnym. Więcej na temat tego projektu może przeczytać w fotoblogu naszej wolontariuszki (w jęz. angielskim): Marie's Photo Journal.

Dar es Salaam:
Według najnowszych danych UNAIDS (Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS), ponad 1,4 miliona mieszkańców Tanzanii jest zarażonych wirusem HIV. Miasta są dotknięte epidemią w znacznie większym stopniu niż obszary nisko zurbanizowane. W niektórych dzielnicach miast odsetek osób zarażonych sięga 40%. ELI współpracuje z ośrodkiem w Tandale, w sąsiedztwie Dar es Salaam, gdzie wolontariusze pomagają w zapobieganiu HIV oraz wspieraniu osób dotkniętych chorobą.

Ośrodek posługuje się wieloma metodami, by dotrzeć z edukacją do lokalnej społeczności – wykorzystywany jest taniec, skecze uliczne czy odwiedziny w domach. Uczy się zagadnień związanych z zapobieganiem zarażeniom, praktycznych umiejętności oraz bezpiecznych zachowań seksualnych. Ośrodek współpracuje też z przychodnią, która wykonuje potrzebne badania diagnostyczne oraz dostarcza podstawowe artykuły medyczne dla członków społeczności. Wolontariusze mogą się włączyć w szereg programów takich jak: odwiedzanie rodzin, programy uliczne, rozwijanie nowych projektów oraz pomoc w przychodni.

 

Szkoły

Szkoły w Tanzanii borykają się z tymi samymi problemami, co większość placówek edukacyjnych w Afryce: zatłoczenie, brak pomocy dydaktycznych i brak szkoleń dla nauczycieli. W wielu klasach na jednego nauczyciela przypada po 100 uczniów i więcej. W tanzańskich szkołach brakuje podręczników, zeszytów, ołówków i innych pomocy edukacyjnych, a nauczycielom rzadko udaje się podnosić swoje umiejętności. Już w pierwszej klasie szkoły podstawowej dzieci zaczynają naukę języka angielskiego, który jest drugim językiem urzędowym w tym kraju. W szkołach średnich wszystkie lekcje są prowadzone już w tym języku.

Współpracujemy z kilkoma szkołami, w których zapotrzebowanie na nauczycieli jest szczególnie duże. Placówki te potrzebują również bieżących napraw i remontów w czasie wolnym od zajęć. Przerwy wakacyjne mają miejsce w czerwcu oraz od listopada do stycznia. W tym czasie wolontariusze są szczególnie potrzebni przy pracach remontowych i projektach budowlanych.

Zwykły dzień w tanzańskiej szkole rozpoczyna się wcześnie, o godzinie 7.00. W szkołach podstawowych zapotrzebowanie na nauczycieli języka angielskiego jest wysokie ze względu na konieczność przygotowania uczniów do zajęć w szkole średniej, prowadzonych tylko w tym języku. Klasy są liczne, często przekraczające 100 dzieci. Zwykle nasi ochotnicy zaczynają program od kilkudniowej obserwacji i poznawania nauczycieli, a następnie przejmują część obowiązków. Dzień jest podzielony na 40-minutowe bloki lekcyjne, zatem wolontariusze muszą planować zajęcia trwające jednorazowo 40 lub 80 minut. Uczestnicy programu mogą też prowadzić lub uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, takich jak gry sportowe, zajęcia muzyczne czy teatralne. Podczas wakacji, w czerwcu oraz od listopada do stycznia pomagają w malowaniu klas szkolnych, pracach remontowych i zagospodarowywaniu terenu.

Program dostępny w Arusha i Dar es Salaam. 

Masaje:

Mimo, że angielski jest drugim językiem urzędowym w Tanzanii, niewielu Masajów się nim posługuje. Większość z nich rozumie potrzebę przyswojenia sobie tego języka choćby w niewielkim zakresie, lecz nauczycieli jest wciąż zbyt mało.

Uczestnicy programów mogą uczyć angielskiego w szkołach podstawowych i średnich, a także uczyć innych przedmiotów oraz prowadzić zajęcia dodatkowe. Podczas przerw wakacyjnych w czerwcu i od listopada do stycznia mogą pomagać przy malowaniu klas szkolnych, bieżących remontach i sadzeniu drzewek. Pomieszczenia szkolne wymagają częstego malowania z powodu erozji wywoływanej przez duże ilości pyłu.

 

Ochrona Środowiska

Reforestacje w regionie Kilimandżaro (Arusha):

Uczestnicy programu pracują w szkółkach leśnych w Tengeru, gdzie drzewka są sadzone i później przenoszone na obszary wymagające zalesienia. Ich zadania polegają na wysiewaniu drzewek z nasion, wypełnianiu plastikowych rurek rozsadami, przesadzaniu drzewek oraz asystowaniu w szkoleniach dla lokalnych społeczności na temat znaczenia drzew. 

Te projekty są dostępne jedynie od lutego do lipca, gdy w Tanzanii trwa pora deszczowa.

Reforestacje wokół wiosek Masajów:

Większa część terytoriów zamieszkiwanych przez Masajów jest obecnie bardzo sucha z powodu długotrwałego braku deszczu i w szybkim tempie zamienia się w półpustynię. Drzewa sawanny są masowo wycinane na węgiel drzewny, czyniąc ziemię podatną na dalszą erozję i utratę wilgoci. Wiele rodzin zamieszkuje domostwa pozbawione w ogóle drzew mogących zaoferować odrobinę cienia w upalne dni.
Uczestnicy programu będą pomagać przy sadzeniu drzew wokół domów oraz na równinie masajskiej, przyczyniając się do poprawy życia przyszłych pokoleń ich mieszkańców. Innym ich zadaniem będzie udział w programach edukacyjnych na temat znaczenia ochrony drzew.

Program ma skrócone godziny pracy. Większość wolontariuszy pracuje przez 2 do 4 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Uczestnicy muszą być przygotowani na ciężką fizyczną pracę przy sadzeniu drzew. Zachęcamy też do łączenia sadzenia drzew z programem edukacyjnym. Program jest dostępny w sezonie od lutego do lipca, gdyż w pozostałej części roku w czasie pory suchej nie sadzi się drzew.

 

Programy medyczne

Praca w przychodni zdrowia lub szpitalu w Afryce to propozycja dla wolontariuszy i studentów kierunków medycznych.  Ochrona zdrowia na tym kontynencie stanowi wielkie wyzwanie, a wolontariusze i praktykanci będą uczyli się, jak pomagać najmniej uprzywilejowanym społecznościom, przy użyciu mocno ograniczonych zasobów.

Często trzeba decydować, gdzie pomagać i w jakim zakresie, jak rozwiązać problemy i użyć swoich umiejętności, by w widoczny sposób przynieść  zmiany. Podczas tego programu, odbywającego się w Tanzanii u stóp góry Meru, staniesz przed tymi wyzwaniami. Jednocześnie będziesz miał okazję podziwiać piękno i kulturę tego kraju, podnosić swoje umiejętności i przeżyć przygodę życia. Program odbywa się w Arusha.

*Uwaga: W przypadku programu praktyk medycznych, pobierana jest dodatkowa opłata 100 USD na pokrycie kosztów materiałów medycznych.

 

Wioska Masajów

Społeczność Masajów to niezwykłe bogactwo do odkrycia. Składają się na nie zarówno sami ludzie, jak również ich historia, obyczaje, stroje, tradycyjne potrawy i wiele innych elementów. Wielu podróżników pragnie odwiedzić jedną z ich wiosek i z pierwszej ręki poznawać skarby tej kultury. Dla samych Masajów niemałym wyzwaniem było otwarcie się na turystykę, przygotowywanie broszur dla turystów czy zorganizowanie tras wycieczkowych. Wolontariusze będą ich wspierać w rozwijaniu programów turystyki kulturowej, dzięki którym ich społeczności mogą uzyskiwać dochody i podnosić standard życia.

Ten program jest adresowany tylko do osób gotowych na skrajnie proste warunki. Uczestnicy będą mieszkać w tradycyjnych masajskich chatach z gliny, bez bieżącej wody i elektryczności. Program odbywa się w okolicach Arusha.