• header-01
  • header-02
  • header-03
  • header-04
  • header-05
  • header-06
  • header-07
  • header-08
  • header-09

Praktyki w Ekwadorze

 

Praktyki medyczne

Nawiązaliśmy współpracę z przychodniami zdrowia i szpitalami publicznymi, świadczącymi usługi dla ubogich mieszkańców. Ośrodki te oferują możliwości odbycia praktyk zawodowych dla lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, stomatologów i osób w trakcie studiów na kierunkach medycznych. Istnieje również możliwość zaangażowania się w wolontariat, który jest dostępny dla profesjonalistów w tych dziedzinach. Praktykanci mają możliwość śledzenia pracy personelu medycznego, jednak nie są odpowiedzialni za leczenie pacjentów. Wolontariusze asystują przy pracy przychodni lub szpitala i otrzymują obowiązki zgodnie z ich kwalifikacjami i uznaniem osób nadzorujących program.
Do tego programu wymagana jest zaawansowana znajomość jęz. hiszpańskiego, a przydatna będzie również znajomość słownictwa medycznego. 

Edukacja specjalna i fizykoterapia

Wolontariusze pomagają w ośrodkach dla niepełnosprawnych dzieci w Quito oraz regionach wiejskich Ekwadoru. Podobnie jak w wielu słabiej rozwiniętych krajach, rodziny takich dzieci mają ograniczone możliwości terapii i pomocy. Ośrodki, z którymi współpracujemy zapewniają im całodzienną opiekę, edukację, terapię i kursy zawodowe, zwiększające ich szanse na samodzielność.
Pomoc jest najbardziej potrzebna w Santa Ana, gdzie jest wysoki odsetek dzieci rodzących się z syndromem Downa. Wolontariusze wspierają ich terapię i edukację.

Szczególnie potrzebne są osoby potrafiące prowadzić fizykoterapię i terapię mowy.

Żywienie

Żywienie to nasz najnowszy program w Ekwadorze! Wspieramy rządowy program edukacyjny skierowany do osób ubogich, dzieci i starszych w Quito. Celem jest informowanie, warsztaty i zwiększanie świadomości na temat zasad zdrowego żywienia oraz zapobieganie niedożywieniu wśród wykluczonych i zmarginalizowanych grup. Nieprawidłowe odżywienie, prowadzące do niedożywienia, otyłości, cukrzycy, anemii i innych poważnych chorób zostało uznane za poważny problem w Ekwadorze.

Zapraszamy osoby posiadające wiedzę na temat dietetyki i zasad żywienia. Uczestnicy będą się zajmować pracą w terenie, pomagać przy organizowaniu warsztatów i szkoleń na temat nawyków żywieniowych, w szkołach, na targach ulicznych i domach opieki.

Wymagana znajomość jęz. hiszpańskiego na konwersacyjnym poziomie.

Ochrona praw człowieka

Prawa człowieka to jeden z kluczowych tematów w polityce Ekwadoru. Pomagamy organizacjom pozarządowym i instytucjom państwowym zajmującym się wdrażaniem tej polityki wśród zmarginalizowanych grup społecznych. Uczestnicy programu mogą wspierać prawa rdzennych mieszkańców, prawa kobiet, dzieci i uczestniczyć w świadczeniu usług doradztwa i wsparcia prawnego.

Program może być realizowany na dwa sposoby: poprzez wsparcie zadań merytorycznych lub udział w akcjach terenowych. Pierwsza opcja oznacza pracę w biurze w Quito i zajęcia takie jak zbieranie informacji, wnioskowanie o granty, rozwijanie strony internetowej i przygotowywanie materiałów prawnych. Istnieje możliwość realizowania programu w formie praktyki dla prawników – wówczas uczestnicy pracują z adwokatami, radcami prawnymi i sędziami, pomagającymi zmarginalizowanym grupom społecznym i jednostkom pozbawionym opieki prawnej.
W przypadku pracy terenowej, uczestnicy wspierają działania na rzecz społeczności wiejskich.

Do udziału wymagana jest zaawansowana znajomość jęz. hiszpańskiego oraz uczestnictwo przez minimum 8 tygodni, gdyż organizacje zapewniają intensywne szkolenie wstępne.