• header-01
  • header-02
  • header-03
  • header-04
  • header-05
  • header-06
  • header-07
  • header-08

Praktyki w Kenii

 

Ochrona dzikiej przyrody

W ramach wolontariatów i praktyk w tym programie można się włączyć w wiele aktywności mających na celu ochronę dziko żyjących gatunków zwierząt i środowiska naturalnego.

Współpracujemy z kenijskimi służbami ochrony przyrody zwanymi Kenya Wildlife Service. Uczestnicy naszych programów pomagają jej strażnikom i działaczom we wszystkich pracach mających na celu zachowanie pełnowymiarowego rezerwatu dzikiej przyrody w rejonie jeziora Nakuru. Do udziału w projekcie potrzebna jest dobra forma fizyczna oraz zainteresowanie tematyką ochrony przyrody.

Minimalna długość programu to 8 tygodni. 

Mikrofinanse

Temat mikrofinansów stał się znany, gdy bangladeski ekonomista Muhammad Yanus otrzymał Nagrodę Nobla za założenie Banku Grameen. W Kenii powstało tysiące instytucji mikrofinansowych (MFI - microfinance institutions), które, świadcząc usługi kredytowe dla małych społeczności, odmieniły życie wielu drobnych przedsiębiorców. Nasi praktykanci pomagają personelowi MFI w Nakuru, gdzie mają okazję zapoznawać się ze wszystkimi aspektami mikrofinansowania, począwszy od uzyskiwania zdolności kredytowej, udziału w programach edukacyjnych i wykonywania codziennych prac biurowych.

Wolontariat za Granicą wspólpracuje z kilkoma efektywnie funkcjonującymi MFI, które kładą nacisk na rozwój przedsiębiorczości i edukację swoich klientów.

Praktyki medyczne

Praktyki dla absolwentów kierunków medycznych:

Kenia charakteryzuje się jednym z najniższych na świecie wskaźników ilości lekarzy przypadających na liczbę mieszkańców. Potrzeby znacznie przewyższają możliwości służby zdrowia i dlatego wykwalifikowani wolontariusze są bardzo chętnie przyjmowani do pomocy w szpitalach i przychodniach zdrowia. Warunki są bardzo skromne, a z powodu małej ilości personelu pacjenci nieraz muszą czekać na przyjęcie przez wiele godzin. Zadania dla uczestników programu są przydzielane przez osoby odpowiedzialne za placówkę, zależnie od ich kwalifikacji i możliwości. Oprócz pomagania przy leczeniu pacjentów, praktykanci biorą też często udział w edukacyjnych kampaniach terenowych. Program daje możliwość niesienia pomocy bardzo potrzebującym mieszkańcom tego afrykańskiego kraju, a jednocześnie jest okazją zdobycia unikalnych doświadczeń i wiedzy. Jest przewidziany dla wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarek, asystentów lekarzy i zawodów pokrewnych.

Praktyki dla studentów i kandydatów na studentów kierunków medycznych:

Współpracujemy z Rejonowym Szpitalem Ogólnym i miejskim wydziałem służby zdrowia w Nakuru. Praktykanci będą mieli możliwość przyglądania się codziennej pracy lekarzy i innego personelu medycznego i poznawania specyfiki działań służby zdrowia w Kenii. Nie otrzymują odpowiedzialności za leczenie pacjentów, lecz mogą realizować inne zadania, takie jak prowadzenie kart pacjentów, podstawowe badania i inne czynności wskazane przez nadzorujących program. Osoby pracujące w szpitalu mogą brać udział w edukacyjnych kampaniach terenowych, podczas których oprócz świadczenia pomocy można uzyskać wiele informacji o warunkach pracy i potrzebach lokalnych społeczności.

Studenci i kandydaci na studentów stomatologii mogą pomagać w prywatnych przychodniach stomatologicznych. Nasi praktykanci mogą przyglądać się pracy stomatologów i zdobywać cenne doświadczenie w pracy.

Program jest doskonałą okazją zdobycia bezpośrednich doświadczeń z pracy w kenijskim szpitalu państwowym, uzyskania wiedzy na temat leczenia chorób tropikalnych i zapoznania się z tematyką ochrony zdrowia w Afryce. By dowiedzieć się więcej na temat codziennego przebiegu programu, zobacz foto dzienniki naszych wolontariuszek: Alexandra's Photojournal i Kaitlyn's Photojournal

 

Prawo

Kwestie prawne mogą znacznie się różnić w różnych częściach świata. System sądowniczy nie we wszystkich państwach jest sprawny, dobrze zorganizowany i sprawiedliwy. Z tego względu, praktyki w dziedzinie prawa odbywane w innym kraju dają wyjątkową możliwość porównania sposobu funkcjonowanie systemu sprawiedliwości w dwóch różnych rejonach świata.

W Kenii, studenci i kandydaci na studentów prawa mogą pomagać miejscowym prawnikom i urzędnikom organów prawa w pracy związanej z doradztwem. Praktykanci blisko współpracują z prawnikami reprezentującymi najmniej uprzywilejowanych. Mogą być obecni na sali podczas rozpraw sądowych, przysłuchiwać się rozmowom z klientami i pomagać przy sporządzaniu dokumentacji. Jest to szansa poznania i doświadczenia różnic, jak również, co może być zaskakujące, podobieństw procesu sądowego w tym kraju i we własnym.