• header-01
  • header-02
  • header-03
  • header-04
  • header-05
  • header-06
  • header-07
  • header-08

Wolontariaty w Peru

 

Dzieci

Ośrodki w Cuzco

W Cuzco współpracujemy z domem dziecka opiekującym się osieroconymi i opuszczonymi dziećmi, oraz ośrodkiem dziennym dla dzieci ubogich, pracujących matek. Placówki te kładą duży nacisk na edukację i prawidłowe odżywianie podopiecznych, by zapewnić im właściwy rozwój. Zadania wolontariuszy mogą obejmować prowadzenie zajęć edukacyjnych, zabawę z dziećmi i pomoc w codziennych obowiązkach.

Lima - dzieci ulicy

Statystyki dotyczące sytuacji dzieci w Peru, szczególnie wywodzących się z rdzennych etnicznie grup, są zastraszające. Wg Unicef i INEI (Urząd Statystyczny Peru) 60% dzieci żyje w ubóstwie, a 20% z nich, w wieku od 6 do 11 lat, pracuje (Unicef, 2008). W Limie żyje co najmniej 2000 bezdomnych dzieci w wieku poniżej 17 lat. Do przyczyn bezdomności zalicza się skrajną biedę, przemoc domową i rozpadanie się rodzin. Ulica często okazuje się bezpieczniejszym i bardziej spokojnym schronieniem niż własny dom. Wśród dzieci ulicy chlebem powszednim stają się narkotyki, przestępczość i ciąże nieletnich. Współpracujemy z organizacją zajmującą się edukacją i resocjalizacją tych młodych ludzi. W ośrodku prowadzona jest szkoła i kursy zawodowe, mające pomóc podopiecznym w integracji i wejściu na rynek pracy po ukończeniu programu. Wolontariusze wspierają personel ucząc przedmiotów szkolnych, prowadząc różne zajęcia i spędzając czas z dziećmi. Program wymaga udziału przez min. 12 tygodni, by zapewnić przeszkolenie i stabilny przebieg zajęć. Konieczna jest znajomość jęz. hiszpańskiego na średnio lub wyżej zaawansowanym poziomie.
Zapraszamy do obejrzenia fotodziennika Brianny, która wzięła udział programie.

 

Nastoletnie matki

Wg statystyk, co czwarta matka w Peru jest niepełnoletnia. Wiele z tych dziewcząt padło ofiarą wykorzystania seksualnego lub zostało porzuconych przez własne rodziny. Współpracujemy z organizacją w Cuzco prowadzącą schronisko dla młodych matek. Placówka zapewnia im edukację i uczy, jak prowadzić dom i opiekować się dzieckiem. Wszystkie podopieczne otrzymują średnie wykształcenie, a następnie mogą uczęszczać na kursy zawodowe. Wolontariusze pomagają w różnych pracach ośrodka, od opiekowania się niemowlętami, gdy ich matki są w szkole, pomagania w nauce dzieciom i matkom, uczestniczenia w codziennej pracy ośrodka do wspierania innych projektów.

Do udziału potrzebna jest zaawansowana znajomość jęz. hiszpańskiego. Do opłaty za program doliczana jest jednorazowa kwota 150$ przeznaczona na wsparcie placówki.

 

Prawa człowieka

W Peru, jak w wielu rozwijających się państwach, nastąpiła masowa migracja mieszkańców ze wsi do miast w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Wiele takich osób znalazło zatrudnienie w Limie w charakterze pomocy domowej. Często są to rdzenni mieszkańcy kraju, z ubogich regionów i słabo wykształceni. Mieli nadzieję, że w ten sposób poprawią swój byt i zdołają utrzymać rodziny. Tymczasem często dochodzi do wykorzystywania i przemocy wobec takich osób, ponieważ prawo nie chroni ich w wystarczający sposób.

Praktykanci i wolontariusze pracują w ośrodku edukacyjnym w Limie, zajmującym się edukacją, szkoleniem, doradztwem prawnym i pomocą w znajdywaniu zatrudnienia. Organizacja ta stara się wspierać osoby nowo przybyłe do stolicy i organizuje sieć wsparcia. Uczestnicy mogą brać udział w szkoleniach i warsztatach, ucząc jęz. angielskiego, hiszpańskiego (jako drugiego języka), opieki nad dziećmi, gotowania, rzemiosła, zasad planowania rodziny i innych zagadnień.

Program wymaga udziału przez min. 4 tygodnie oraz zaawansowanej znajomości jęz. hiszpańskiego. Zapraszamy do przeglądnięcia fotodziennika uczestniczki tego programu, Brianny: tutaj. 

Edukacja

Szkoły w Cusco

Cusco to miasto położone u stóp Andów peruwiańskich, zwane „pępkiem świata". Jest najpopularniejszym ośrodkiem turystycznym w Peru i bazą wypadową do zwiedzania Machu Picchu.

Wolontariuszy zapraszamy do pomocy w kilku szkołach specjalizujących się nauczaniu o lokalnej kulturze. Edukacja skupia się na historii i podtrzymywaniu tradycyjnych zwyczajów, a jednocześnie oferowany jest wysoki poziom nauczania takich przedmiotów jak: matematyka, jęz. angielski, przedmioty ścisłe i informatyka. Wolontariusze mogą pomagać przy prowadzeniu wszystkich lekcji, także zajęć sportowych i pozalekcyjnych.

Szkoły w Ollantaytambo

Ollantaytambo to malownicza miejscowość położona u wrót Świętej Doliny Inków. Nad miasteczkiem góruje warownia, z której Inkowie bronili się przed hiszpańskimi konkwistadorami.

Wolontariusze mogą tutaj pomagać w jednej ze szkół na miejscu lub w okolicznych wioskach. Potrzeb jest wiele. Placówki są niedofinansowane, zaniedbane technicznie, a etatowych nauczycieli jest za mało. Nauczanie może obejmować takie przedmioty jak podstawy angielskiego, geografia, matematyka, fizyka, czy zajęcia sportowe. Dodatkowo można pomagać przy pracach remontowych i utrzymaniu terenu szkoły. Program jest niezwykłą okazją zamieszkania i poznawania życia andyjskiej wioski, rzadko odwiedzanej przez turystów.