Opieka nad dziećmi

- Nasze programy opieki nad dziećmi -

Argentyna: dzieci i młodzież

Współpracujemy z organizacjami, które wspierają dzieci i młodzież zagrożone przestępczością, bezdomne i ubogie. Wolontariusze pomagają na wiele sposobów: udzielają korepetycji, uczą języka angielskiego, opiekują się dziećmi uczących się lub pracujących matek, prowadzą zajęcia rekreacyjne, a także oferują podopiecznym czas i uwagę potrzebną do ich prawidłowego rozwoju. Zainteresowani pomaganiem osobom zarażonym HIV mogą włączyć się w działania centrum dla dzieci poszkodowanych przez HIV – chorych lub osieroconych przez rodziców zmarłych na AIDS.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Argentynie.

Bali: dom dziecka

Współpracujemy z domem dziecka prowadzonym przez muzułmanów. Program dla wolontariuszy odbywa się w godzinach 14:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku. Uczestnicy mogą stworzyć własne zajęcia dla dzieci lub włączyć się w już prowadzone. Program jest odpowiedni dla osób lubiących kontakt z dziećmi, optymistycznych i energicznych.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom na Bali.

 

Brazylia: świetlica dla dzieci

Placówka prowadzi zajęcia artystyczne, muzyczne, sportowe i rekreacyjne dla przeszło 400 dzieci i nastolatków z ubogich rodzin i sąsiedztwa ośrodka. Ponieważ szkoły są przepełnione, uczniowie często chodzą na lekcje w systemie zmianowym. Centrum oferuje im bezpłatne zajęcia, aby nie musiały spędzać czasu na ulicy. Wolontariusze pomagają prowadzić zajęcia sportowe, uczyć muzyki i tańca, odrabiać lekcje z angielskiego, warsztaty ogrodnictwa i obsługi komputera.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Brazylii.

Chile: hipoterapia dzieci niepełnosprawne

Pacjenci cierpią na takie choroby jak porażenie mózgowe, syndrom Downa, autyzm, zaburzenia widzenia i inne. Ośrodek posiada 20 specjalnie wytresowanych koni, którymi opiekuje się stajenny. Odpowiedzialnością wolontariuszy jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie jazdy i wspieranie ich w czasie terapii. Mogą też pomagać certyfikowanym terapeutom w codziennych obowiązkach.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Chile.

Chile: różne programy

Ośrodki opiekuńcze
Do ośrodków opiekuńczych w Chile trafiają dzieci będące ofiarami wykorzystywania i przemocy domowej. Personel opiekuje się nimi, edukuje i poszukuje rozwiązań ich problemów. Wolontariusze wspomagają opiekunów i nauczycieli podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych, pomagają przygotowywać i rozdawać posiłki i wspierają inne działania.

Przedszkola i centra opieki
Wolontariusze w tych placówkach pomagają nauczycielom prowadzić zajęcia, wspomagać edukację dzieci i uczyć je podstaw języka angielskiego: liczenia, nazw kolorów, prostego słownictwa. Mogą również pomagać w opiece nad nimi, planować i prowadzić zajęcia i zabawy, organizować spotkania z rodzicami czy przygotowywać posiłki.

Zagrożone dzieci i młodzież
Wolontariusze w tym programie wspierają pracę z dziećmi i młodzieżą, które weszły w konflikt z prawem. Zadania wolontariuszy polegają na prowadzeniu różnych warsztatów, zajęć sportowych i rekreacyjnych, pomaganiu w nauce i wspólnym spędzaniu czasu.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Chile.

Ekwador: domy dziecka

Wolontariusze mogą pomagać w domu dziecka lub świetlicy dla dzieci w różnych miejscowościach w Ekwadorze. Dzieci mają za sobą trudne doświadczenia: stratę jednego lub obojga rodziców, przemoc fizyczną i seksualną, ekstremalne ubóstwo oraz inne przeżycia ponad siły. Wiele z nich było pozbawionych dachu nad głową, jedzenia oraz możliwości chodzenia do szkoły. Uczestnicy programu spędzają z nimi czas, prowadzą różne zajęcia i zabawy, pomagają przy posiłkach i uczą.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Ekwadorze.

Ekwador: dzieci niepełnosprawne

Wolontariusze pomagają w ośrodkach dla niepełnosprawnych dzieci w Quito oraz regionach wiejskich Ekwadoru. Placówki te zapewniają im całodzienną opiekę, edukację, terapię i kursy zawodowe zwiększające ich szanse na samodzielność. Największe potrzeby są w Santa Ana, gdzie jest wysoki odsetek dzieci rodzących się z syndromem Downa. Wolontariusze wspierają ich terapię i edukację. 

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Ekwadorze.

 

Filipiny: dzieci z Tacloban City

Są to programy obejmujące swoim zasięgiem różne formy pomocy ubogim i nieuprzywilejowanym dzieciom z rejonu miasta Tacloban. Projekt "Wysypisko" to pomoc dzieciom i ich rodzinom utrzymującym się z przeszukiwania wysypisk śmieci. "Dzieci ulicy" - to program we współpracy ze street-workerami zajmującymi się bezdomnymi dziećmi. Możliwa jest również pomoc w domu dziecka oraz trening gry w koszykówkę.

Więcej informacji na stronie poświęconej wolontariatom na Filipinach - tutaj

Ghana: domy dziecka

Współpracujemy z kilkoma domami dziecka, opiekującymi się sierotami i dziećmi porzuconymi. Każda placówka jest domem dla 20 do 100 dzieci. Wolontariusze nie muszą mieć doświadczenia w opiece nad dziećmi, ale potrzebny jest entuzjazm, energia, otwarty umysł i serce. Ponieważ placówki te funkcjonują przy bardzo ograniczonych środkach, przydadzą się też dobre pomysły i elastyczne podejście.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Ghanie.

Gwatemala: hogares comunitarios

Program Hogares Comunitarios to inicjatywa rządowa wspierająca najuboższe społeczności i rodziny. Polega na sponsorowaniu domowych przedszkoli dla dzieci, których matki chcą podjąć pracę, a nie stać ich na zorganizowanie opieki nad dziećmi. Podopieczni najczęściej pochodzą z rozbitych lub patologicznych rodzin. W jednym hogar (domu) przebywa do 12 dzieci w wieku od 1 do 6 lat, od poniedziałku do piątku przez cały dzień. Dom zapewnia im posiłki oraz odpowiednią do wieku edukację, zabawę i opiekę.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Gwatemali.

Indie: domy dziecka

Dzieci trafiające w Indiach do domów dziecka mają przed sobą z reguły ponurą perspektywę ubóstwa i ciężkiej pracy po osiągnięciu dorosłości. Wiele organizacji czyni starania, by rozwijać programy pomocowe, zapewniające im lepszą edukację i życiowy start. Pomagamy domom dziecka w Chennai i okolicach, w Kerali i na wiejskich obszarach południowych Indii. Wolontariusze mogą prowadzić zajęcia sportowe, pomagać w grupach przedszkolnych, udzielać korepetycji, wspierać uczniów niepełnosprawnych, a przede wszystkim spędzać czas i bawić się z podopiecznymi.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Indiach.

Kenia: domy dziecka i pomoc dzieciom ze slumsow

Współpracujemy z domami dziecka w Nakuru, w airobi, u stóp góry Kenia oraz z ośrodkami opieki dla dzieci ze slumsow w Nakuru. Organizacje te kładą nacisk na edukację i wyposażanie dzieci do przyszłego życia. Chociaż zapewniają im codzienne wyżywienie i dach nad głową, nie są w stanie zaspokoić ich potrzeb emocjonalnych. Wolontariusze stają się ich mentorami i wzorami do naśladowania, zachęcając je do nauki i rozwoju.

Klub piłki nożnej w slumsach Nakuru:

Tu nastolatki ze slumsów mogą razem spędzać czas i trenować ich ulubiony sport. Rozgrywają też mecze z lepiej sytuowanymi dziećmi i nawiązują z nimi relacje. Wolontariusze pomagają w działalności klubu i chodzą na mecze. Program posiada niepełny wymiar godzin i może być łączony z innymi.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Kenii.

Kostaryka: dzieci z ubogich rodzin

Opieka przedszkolna

Współpracujemy z placówkami społecznymi, opiekującymi się dziećmi do 6 r.ż. pochodzącymi z rodzin mających utrudniony dostęp do edukacji i zasobów materialnych. Zadania wolontariuszy polegają na opiece i zabawie z maluchami oraz pomaganiu przy prowadzonych zajęciach. Często sami organizują czas i asystują w codziennych czynnościach, jak mycie, przygotowywanie posiłków, ubieranie, sprzątanie itp.)

Zajęcia pozalekcyjne

Wolontariusze mogą również pomagać dzieciom w aktywnościach pozalekcyjnych, jak odrabianie lekcji, zajęcia sportowe, artystyczne i rekreacyjne. Wymagana co najmniej średniozaawansowana znajomość jęz. hiszpańskiego.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom na Kostaryce.

Meksyk: domy dziecka na Jukatanie

Podopieczni placówek to sieroty lub dzieci, które doświadczyły przemocy, wykorzystania (w tym seksualnego) lub skrajnej nędzy. Współpracujemy z dwoma rodzajami ośrodków: Casa Cuna – dla dzieci od urodzenia do 6 r.ż., które zostały porzucone, zaniedbane lub oczekują na adopcję oraz Casas Hogares dla dzieci w wieku 6-18 lat. Casas Hogares są prowadzone oddzielnie dla chłopców i dziewcząt.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Meksyku.

Nepal: domy dziecka

ELI has been working closely with several orphanages in the Kathmandu Valley that need assistance to provide basic care and education for their children. Volunteers work as activity coordinators: Playing with the children, coordinating games, teaching English, math or art classes, and giving these children some much needed attention. The children range in age from toddlers to teenagers.

For more info, including accommodations and cost, visit our Nepal page.

Nikaragua: dziewczynki - ofiary przemocy

Współpracujemy z domem dla huérfanas – osieroconych dziewczynek, które doświadczyły fizycznego i emocjonalnego wykorzystania. Wolontariusze wspierają prowadzące go zakonnice, pielęgniarki i opiekunów w realizowaniu różnych zajęć i prowadzeniu ośrodka.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Nikaragui.

Nikaragua: programy pozaszkolne

Zajęcia pozaszkolne odbywają się w centrum dla dzieci z ubogich przedmieść Granady. Wolontariusze pomagają w zajęciach takich jak angielski, sport, taniec, rekreacja oraz różnego rodzaju warsztatach, w tym zawodowych.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Nikaragui.

 

Peru: dzieci ulicy w Limie

Wśród dzieci ulicy chlebem powszednim stają się narkotyki, przestępczość i ciąże nieletnich. Współpracujemy z organizacją zajmującą się edukacją i resocjalizacją tych młodych ludzi. W ośrodku prowadzona jest szkoła i kursy zawodowe, mające im pomóc w integracji i wejściu na rynek pracy po ukończeniu programu. Wolontariusze wspierają personel ucząc przedmiotów szkolnych, prowadzą różne zajęcia i spędzają czas z podopiecznymi.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Peru.

 

Peru: ośrodki w Cuzco

W Cuzco współpracujemy z domem dziecka opiekującym się osieroconymi i opuszczonymi dziećmi, oraz ośrodkiem dziennym dla dzieci ubogich, pracujących matek. Placówki te kładą duży nacisk na edukację i prawidłowe odżywianie podopiecznych, by zapewnić im właściwy rozwój. Zadania wolontariuszy mogą obejmować prowadzenie zajęć edukacyjnych, zabawę z dziećmi i pomoc w codziennych obowiązkach.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Peru.

RPA: domy dziecka hiv+

Współpracujemy z domami dziecka znajdującymi się w okolicach i na przedmieściach Kapsztadu. Do tych domów trafiają dzieci porzucone i niechciane przez własne rodziny, a wiele jest zarażonych wirusem HIV. Wolontariusze zajmują się koordynowaniem zajęć z dziećmi, pomaganiem w odrabianiu lekcji, opieką i dostarczaniem im emocjonalnego wsparcia...

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w RPA

Tajlandia: domy dziecka w Chiang Mai

Wolontariusze pomagają w kilku domach dziecka, zlokalizowanych w Chiang Mai i okolicach. Mieszkają w nich dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Ośrodki są prowadzone przez prywatne rodziny i z reguły są niedoinwestowane, więc bez wsparcia z zewnątrz radzą sobie z wielkim trudem. Wolontariusze pomagają gotować, sprzątać, bawią się z nimi, uprawiają sport, uczą plastyki albo rzemiosła i pomagają odrabiać lekcje.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Tajlandii.

Tanzania: domy dziecka

Według statystyk UNICEF w Tanzanii żyje 3,1 mln sierot. Jedynie z powodu epidemii AIDS osieroconych zostało ponad milion dzieci. Inne choroby: gruźlica, malaria, tyfus i żółta febra również przynoszą śmiertelne żniwo i odebrały rodziców dalszemu milionowi. Zwykle takie dzieci znajdują opiekunów pośród członków dalszej rodziny, lecz często z powodu ubóstwa nie jest to możliwe. Wiele z tych dzieci nie ma wyboru – mogą tylko pójść do sierocińca lub zamieszkać na ulicy. Domy dziecka nieustannie potrzebują pomocy ochotników w codziennej pracy.

Wolontariusze w tym programie pomagają opiekować się dziećmi, karmić je, myć, bawić się z nimi, pomagać w lekcjach, uprawiać sport, zajmują się niemowlętami i robią wszystko, co w danym momencie jest potrzebne.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Tanzanii.

Togo: dom dziecka w Atakpame

Placówka znajduje się na przedmieściach Atakpame, miasta w centralnej części kraju. W domu, prowadzącym też szkołę podstawową, przebywa zwykle około 50 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Wolontariusze mogą się zaangażować w wiele prac: administrację, uprawę roślin na farmie przy ośrodku, uprawę ogrodu, remonty i odnawianie pomieszczeń, przygotowywanie posiłków oraz oczywiście zajęcia z dziećmi.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Beninie i Togo.

Uganda: domy dziecka

Współpracujemy z kilkoma domami dziecka w rejonie miasta Iganga. Te ośrodki zapewniają jedzenie, dach nad głową i edukację setkom dzieci, od niemowląt do nastolatków. Funkcjonują w oparciu o bardzo ograniczone środki i zdarza się, że brakuje żywności, odzieży i podstawowych materiałów szkolnych. Uczestnicy naszych programów pomagają w codziennej opiece nad dziećmi, nauce czytania i liczenia, a także mogą wykonywać prace remontowe, budowlane i inne w zależności od potrzeb.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Ugandzie.

Wietnam: dzieci zdrowe i niepełnosprawne

Ho Chi Minh:
Pomagamy w domu dziecka zajmującym się dziećmi z niepełnosprawnością rozwojową. Takie dzieci są często porzucane przez rodziny lub nie mają odpowiedniej opieki. Wolontariusze mogą tu zajmować się prawie wszystkim – od planowania aktywności, podstaw terapii zajęciowej, zabaw z dziećmi po pomoc w codziennych obowiązkach.

Dalat:
Ten ośrodek opiekuje się dziećmi autystycznymi i głuchymi. Poszukujemy do pomocy nauczycieli i pomocników - wolontariuszy, którzy mogą wesprzeć ten dom swoją pracą i doświadczeniem. Zadania, oprócz nauki angielskiego, mogą obejmować terapię zajęciową, spędzanie czasu z dziećmi i pomoc w codziennych obowiązkach. Doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi lub głuchymi będzie przydatne, lecz nie jest konieczne.

Delta Mekongu:
Wolontariusze pomagają w ośrodku założonym przez miejscowego księdza, gdzie dzieci mogą przebywać pod nieobecność pracujących rodziców. Ośrodek organizuje im edukację, gry sportowe i czas wolny. Wolontariusze mogą uczyć angielskiego, organizować gry i zabawy lub po prostu spędzać czas z podopiecznymi. Celem placówki jest zapewnienie im takich samych szans edukacyjnych, jakie posiadają dzieci z dużych miast.