Ochrona środowiska

- Nasze programy ochrony środowiska -

Argentyna: program w Patagonii

Uczestnicy tego programu pracują w dziedzinie ekorozwoju, wspierając lokalne wysiłki na rzecz ochrony środowiska poprzez ekologiczne rolnictwo i ogrodnictwo, inicjatywy ekologiczne i projekty informacyjne. Wolontariat odbywa się w ośrodku wspierania inicjatyw ekologicznych w okolicach El Bolson – miasteczka w górach na terenie prowincji Rio Negro. El Bolson jest położone przy parku narodowym Rio Azul, siedlisku nieskażonej przyrody stanowiącego zaplecze największego na świecie rezerwatu biosfery UNESCO.

Zadania wolontariuszy mogą polegać na pracy na farmach ekologicznych, w parku narodowym lub pomocy mieszkańcom w prowadzeniu szklarni, ogrodów, zbiorach roślin i utrzymaniu budynków gospodarczych.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Argentynie.

Benin: odnawianie zasobów leśnych

Współpracujemy z dużym projektem odnawiania zasobów naturalnych (The Support Project for the Restoration of Natural Resources, zajmującym się zwalczaniem deforestacji, rozwijaniem ogrodnictwa, sadzeniem drzew i utrzymywaniem leśnych szkółek, a także produkcją żywności dla zwierząt.

Prace wolontariuszy polegają głównie na sadzeniu drzew, wysiewaniu nasion i pielęgnacji szkółek leśnych. Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Beninie.

Brazylia: park w Rio de Janeiro

Nawiązaliśmy współpracę z jednym w najpopularniejszych parków narodowych w Brazylii. Park, znajdujący się na przedmieściach Rio jest obecnie domem setek gatunków zwierząt, a na jego terenie znajdują się jeziora, wodospady i wiele tras turystycznych. Wolontariusze pomagają tu sadzić i badać rośliny,  obserwować zwierzęta zagrożone wyginięciem, wprowadzać do parku rodzime gatunki, porządkować teren, budować i utrzymywać trasy turystyczne, ogrodzenia, oprowadzać wycieczki, a nawet uczyć pracowników angielskiego.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Brazylii.

Ghana: ochrona lasów i rezerwat

Projekt w Juaso

Projekt dotyczy ochrony zasobów leśnych i promowania rozwoju ekoturystyki w regionie. Lasy tego regionu są ostoją dla wielu gatunków ssaków naczelnych, ptaków, owadów, a także unikalnych gatunków roślin, jak drzewa paprociowe, liany, gatunki szybkorosnące i rośliny lecznicze. Głównym celem projektu jest wspieranie lokalnej społeczności w zachowaniu lasu w niezmienionym stanie i powstrzymanie niszczenia drzewostanu przez nielegalne kopalnie, wycinkę i pozyskiwanie drewna na opał.

Projekt w Afadjato Agumatasa

Celem projektu, prowadzonego wspólnie z Ghańskim Towarzystwem Ochrony Przyrody, jest zachowanie naturalnych zasobów góry Afadjato dla miejscowych społeczności. Opracowuje się alternatywne metody uzyskiwania dochodu i zarządzania obszarem chronionym. Jednym ze sposobów osiągania alternatywnych źródeł dochodu jest promowanie ekoturystyki.

Projekt zalesiania w Kazigo

To lokalna inicjatywa skupiona na ochronie zasobów naturalnych. Polega na corocznym sadzeniu i późniejszej hodowli wielogatunkowego lasu na terenie całego regionu. Przy wdrażaniu projektu wykorzystano wiedzę i zasoby mieszkańców regionu, a większość nasion i sadzonek to miejscowe gatunki. Projekt jest efektem wysiłków społeczności Kazigo, by powstrzymać proces deforestacji (następujący głównie z powodu wypalania buszu i innych czynników) za pomocą edukacji i sadzenia drzew.

Sanktuarium Małp

Sanktuarium Małp w Baobeng-Fiema to unikat na skalę światową. Jest to jedyne miejsce, gdzie obok siebie na tym samym terenie pokojowo koegzystują z człowiekiem dwa gatunki małp: mona Campbella i colobusy Geoffreya. Wolontariusze pomagają w pracach przy ochronie małp, utrzymaniu szlaków turystycznych, oprowadzają wycieczki oraz edukują turystów i mieszkańców.

Gwatemala: ekologia i rolnictwo

Współpracujemy przy organizacji różnych programów wspierających zrównoważony rozwój rolnictwa w Gwatemali. Praca ta, realizowana na rzecz społeczności w wiejskich regionach kraju polega na prowadzeniu warsztatów informacyjnych i praktycznych umiejętności dotyczących upraw chroniących ekosystem i środowisko, technik produkcji i sprzedaży. Pomoc często skupia się na lokalnej społeczności, której często brakuje wiedzy w tematach takich jak higiena, ochrona zdrowia czy pisanie i czytanie.

Wolontariusze prowadzą warsztaty lub pomagają w centrach edukacyjnych.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Gwatemali.

Gwatemala: program ochrony żółwi

Gwatemalska część wybrzeża Pacyfiku to obszar gniazdowania kilku gatunków żółwi morskich, między innymi żółwia oliwkowego, skórzastego, szylkretowego i zielonego. Te długowieczne zwierzęta są kluczowym elementem równowagi ekosystemu oceanu i pasa wybrzeża. Niebezpieczeństwa czyhają z wielu stron: wybieranie jaj z gniazd, skażenie środowiska, niszczenie stanowisk lęgowych, komercyjne rybołówstwo. Wszystkie gatunki Cheloniidae są dzisiaj zagrożone wyginięciem.

Współpracujemy z lokalnymi ośrodkami zajmującymi się ochroną populacji tych gadów. Wolontariusze pomagają przy projektach rozmnażania w lokalnych wylęgarniach, a także w wioskach przy wybrzeżu. Mają szeroki zakres zadań, od zbierania jaj po edukację i promowanie ochrony środowiska wśród mieszkańców. Cały program jest wyjątkową okazją spędzenia czasu na przepięknym wybrzeżu Pacyfiku, doskonalenia języka hiszpańskiego i zwiedzenia egzotycznej Gwatemali.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Gwatemali.

Indie: lasy Ghatów Zachodnich

Lasy Ghatów Zachodnich to niezwykle bogaty ekosystem, będący siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt. Obecnie jest mocno zagrożony z powodu rozwoju cywilizacyjnego i zanieczyszczenia środowiska. Wolontariusze pracują z grupą specjalistów, których baza znajduje się w schronisku Kodaikanal. Obecnie wdrażane projekty obejmują kampanie na rzecz ochrony środowiska, programy edukacyjne, ponowne zalesianie terenów, zapobieganie zanieczyszczeniom, monitorowanie dziko żyjących gatunków zwierząt czy sprawdzanie jakości wody pitnej.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Indiach.

Kenia: rezerwat w Nakuru

Współpracujemy z kenijskimi służbami ochrony przyrody zwanymi Kenya Wildlife Service. Uczestnicy naszych programów pomagają jej strażnikom i działaczom we wszystkich pracach mających na celu zachowanie pełnowymiarowego rezerwatu dzikiej przyrody w rejonie jeziora Nakuru. Do udziału w projekcie potrzebna jest dobra forma fizyczna oraz zainteresowanie tematyką ochrony przyrody.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Kenii.

Kostaryka: rezerwaty i ekoturystyka

W ramach programów ochrony środowiska na Kostaryce możliwy jest udział w różnych projektach:

Ochrona zwierząt - wolontariusze pomagają w ośrodku zajmującym się ochroną zagrożonych gatunków zwierząt. Zajęcia polegają na opiece nad zwierzętami, udziale w programach edukacyjnych lub przygotowywaniu materiałów promocyjnych.

Ekoturystyka i uprawy ekologiczne - Wolontariusze pomagają w lokalnym projekcie promującym przyjazne dla środowiska uprawy oraz budując centrum ekoturystyczne, wspierające rozwój lokalnej gospodarki i działania edukacyjne.

Park przyrody - Wolontariusze asystują przy budowie i utrzymaniu szlaków turystycznych, oznaczeń, tablic informacyjnych oraz bieżących projektach, jak reforestacje, programy edukacyjne i informacyjne z zakresu ochrony środowiska dla szkół i mieszkańców w okolicy.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Kostaryce.

Meksyk: ochrona żółwi morskich

Wszystkie gatunki żółwi morskich uważa się obecnie za zagrożone. Wiele z nich ginie wskutek złapania w sieci rybackie lub kłusownictwa celem pozyskania skorup i mięsa. Wyginięcie żółwi będzie oznaczało znaczące zachwianie równowagi biologicznej i ekosystemu Wysp Karaibskich.

Współpracujemy z różnymi ośrodkami na terenie półwyspu Jukatan, gdzie żółwie przebywają w okresie gniazdowania od kwietnia do września lub maja do października. Uczestnicy programów zajmują się wyszukiwaniem gniazd (również w nocy), edukują okolicznych mieszkańców w zakresie ochrony tych zwierząt czy zbierają dane do projektów badawczych.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Meksyku.

Nikaragua: eko-farmy

Wolontariusze pomagają przy uprawach kawy i innych roślin na eko-farmach w pobliżu Granady. Farmy te zrzeszone w spółdzielnie rolnicze funkcjonują przy wykorzystaniu tradycyjnych narzędzi i metod, prowadzą agroturystykę i są otwarte dla turystów.

Wolontariusze mogą pomagać przy uprawie roślin i hodowli zwierząt, przykładowo: doić krowy, kosić trawy i trzcinę, uprawiać kaktusy pitaja, dbać o ogrodzenia i budynki, oprowadzać turystów czy uczyć miejscowych angielskiego. Ponadto mogą wspierać kooperatywy w promocji sprawiedliwego handlu kawą i rozwijaniu ekoturystyki, dzięki którym lokalna gospodarka rozwija się bez szkód dla środowiska naturalnego. 

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Nikaragui.

Tanzania: sadzenie lasów

Region Kilimandżaro:

Wolontariusze pomagają w szkółkach leśnych w Tengeru, gdzie drzewka są sadzone i później przenoszone na obszary wymagające zalesienia. Ich zadania polegają na wysiewaniu nasion, wypełnianiu plastikowych korytek rozsadami, przesadzaniu drzewek oraz udziale w szkoleniach dla mieszkańców na temat znaczenia drzew.

Wioski Masajów:

Większa część terytoriów zamieszkiwanych przez Masajów jest obecnie bardzo sucha z powodu długotrwałego braku deszczu i w szybkim tempie zamienia się w półpustynię. Uczestnicy pomagają sadzić drzewa przy domostwach oraz na równinie, przyczyniając się do poprawy życia przyszłych pokoleń ich mieszkańców. Innym zadaniem jest udział w programach edukacyjnych na temat znaczenia ochrony drzew. Uczestnicy muszą być przygotowani na ciężką fizyczną pracę przy sadzeniu drzew.

Programy odbywają się od lutego do lipca, podczas pory deszczowej. Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Tanzanii.

Uganda: jezioro Wiktorii

Uganda leży przy brzegach jeziora Wiktoria, trzeciego jeziora co do wielkości na świecie. Pełni ono ważną rolę jako zbiornik wody pitnej, źródło pożywienia i energii elektrycznej. Jednak jego bogactwo szybko się kurczy z powodu nadmiernego odławiania ryb, zanieczyszczenia środowiska i zakłócania równowagi ekologicznej. Wolontariusze pomagają przy inwentaryzacji gatunków, edukacji ludności, projektach sanitarnych oraz ograniczaniu rozrostu gatunków inwazyjnych, takich jak wodny hiacynt.

Więcej informacji o programie znajdziesz na naszej stronie o Ugandzie.