Mikrofinanse

- Nasze programy z zakresu mikrofinansów -

Mikrofinanse to podstawowe usługi finansowe – pożyczki, lokaty czy ubezpieczenia świadczone osobom o niskich dochodach, które są dotknięte zjawiskiem wykluczenia finansowego. Ludzie ci zyskują w ten sposób możliwość rozpoczęcia lub dalszego finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Doświadczenie wielu instytucji mikrofinansowych pokazuje, że często, nawet niewielkie pieniądze zainwestowane w drobny biznes pomagają ludziom wyrwać się z pułapki ubóstwa.

Tradycyjne banki nie widzą interesu w udzielaniu pożyczek klientom o niestabilnym źródle dochodu, którzy nie posiadają żadnego zastawu. Boją się ryzyka – niespłacenia kredytu. Mikrokredyty nie opłacają się zwykłym bankom także dlatego, że nie można na nich zarobić tyle co na dużych kredytach. Oprocentowanie mikropożyczek jest z zasady bardzo niskie gdyż celem mikrokredytów jest wsparcie osób, które chcą rozwinąć swój biznes, a nie zysk pożyczkodawcy. W odpowiedzi na tę niszę, ponad 40 lat temu w Bangladeszu Muhammad Yunus zaczął udzielać pierwszych mikropożyczek. Na bazie jego aktywności powstał Grameen Bank – bank wiejski dla ubogich.

Wspieramy działalność stabilnych i dobrze rozwiniętych instytucji mikrofinansowych dzięki pracy wolontariuszy i praktykantów. Korzyścią dla uczestników jest zdobycie wiedzy z pierwszej ręki na temat metod zwalczania ubóstwa na świecie i wspierania rozwoju mikroprzedsiębiorczości.

Gwatemala: Majowie nad jeziorem Atitlan

Uczestnicy tego programu pomagają niewielkim społecznościom w wioskach Majów leżących wokół jeziora Atitlan. Pomagają w działalności spółdzielni Savings and Credit Cooperatives w Sololá i Quetzaltenango, które szkolą lokalnych mikroprzedsiębiorców, pomagając im budować i realizować projekty wspierane mikrofinansowaniem.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Gwatemali.

Kenia: mieszkańcy wiosek i slumsów wokół Nakuru

Uczestnicy programu pomagają personelowi MFI w Nakuru, działającymi wśród najuboższych mieszkańców wiosek i slumsów. Mają okazję zapoznawać się ze wszystkimi aspektami mikrofinansowania, począwszy od uzyskiwania zdolności kredytowej, udziału w programach edukacyjnych i wykonywania codziennych prac biurowych.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Kenii.

Kostaryka: rozwój małego biznesu

Programy odbywają się w organizacjach mikrofinansujących zapewniających szkolenia i doradztwo dla ubogich społeczności na Kostaryce. Dzięki tym działaniom powstało i rozwija się wiele drobnych biznesów. Uczestnicy pomagają małym przedsiębiorcom, grupom wsparcia dla kobiet i organizacjom lokalnym, które szkolą lokalnych mikroprzedsiębiorców, pomagając im budować i realizować projekty wspierane mikrofinansowaniem. 

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom na Kostaryce.

Tanzania: pomoc kobietom

Kobiety w Tanzanii są spychane na margines wskutek wyjątkowych utrudnień w dostępie do edukacji. Z tego powodu mają mniejsze możliwości znalezienia pracy i niewielką siłę przebicia. Często organizują się w grupy wsparcia pomagające im zapewnić lepszy standard życia. Działalność tych grup skupia się wokół zagadnień związanych z prowadzeniem różnego rodzaju biznesu, takich jak szkolenia z prowadzenia działalności gospodarczej, przetwórstwo mleka, wytwarzanie ceramiki, uprawa warzyw, edukacja osób dorosłych i wiele innych. Wolontariusze w tym projekcie będą mieli szansę współpracować z lokalnymi grupami pomocowymi poprzez udział w seminariach szkoleniowych, zarządzaniu projektami, pisaniu ofert oraz staraniu się o granty na dalszą działalność.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Tanzanii.

Uganda: rozwój małego biznesu

Wolontariusze mają do wyboru szeroki wachlarz projektów w ramach działań SACCO (Savings and Credit Cooperatives), od treningu umiejętności prowadzenia biznesu, opracowywania biznes planów, szkoleń terenowych z zakresu mikrofinansów, po monitoring i ocenę projektów.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Ugandzie.