• header-01
  • header-02
  • header-03
  • header-04
  • header-05
  • header-06
  • header-07
  • header-08

Koszty

 

 

 Długość programu  Cena
od 1 do 3 miesięcy US$1250
powyżej 3 do 6 miesięcy US$1750

 

Opłata za rozpatrzenie wniosku: 200 USD
(podlega zwrotowi jedynie w przypadku, gdy żądany program nie jest dostępny)

Praktyki medyczne: Obowiązuje dopłata w wysokości 500 USD miesięcznie. Jest ona przekazywana na rzecz ośrodka organizującego program, na pokrycie kosztów materiałów medycznych i wydatki związane z programem.

Minimalny czas trwania programów to 1 miesiąc. Aby wnioskować o uzyskanie stypendium, uczestnicy muszą zadeklarować przyjazd na co najmniej 8 tygodni. Praktyki mogą trwać do 6 miesięcy.