• header--03
  • header-01
  • header-02
  • header-04
  • header-05
  • header-06
  • header-07
  • header-08

Wolontariaty na Kostaryce

 

Dzieci

Opieka przedszkolna

youth-initiative1

Rząd Kostaryki zapewnia bezpłatną edukację, jednak dotyczy ona tylko dzieci w wieku szkolnym. Rodziny z młodszymi dziećmi, które potrzebują zapewnić im opiekę są w dużo gorszej sytuacji, ponieważ przedszkola nie są sponsorowane przez państwo. Współpracujemy z placówkami społecznymi, opiekującymi się dziećmi do 6 r.ż. pochodzącymi z rodzin mających utrudniony dostęp do edukacji i zasobów materialnych. Zadania wolontariuszy polegają na opiece i zabawie z maluchami oraz pomaganiu przy prowadzonych zajęciach. Często sami organizują czas i asystują w codziennych czynnościach, jak mycie, przygotowywanie posiłków, ubieranie, sprzątanie itp.

*Do udziału w programie konieczna jest komunikatywna znajomość jęz. hiszpańskiego. Minimalny czas udziału wynosi 2 tygodnie.

.

Edukacja

Szkoły publiczne

initiative-costa-ricaNa Kostaryce edukacja jest powszechna i bezpłatna. Trwa 9 lat i obejmuje dzieci w wieku od 6 do 15 lat. W klasach jest przeciętnie 28 dzieci. rok szkolny trwa od lutego do grudnia. Letnie wakacje trwają od grudnia do lutego, a dodatkowo jest przerwa semestralna w lipcu. 

Pomagamy szkołom w wiejskich regionach kraju, gdzie dostęp do dobrej edukacji jest szczególnie utrudniony. Wolontariusze biorą udział w lekcjach angielskiego, przedmiotach artystycznych i sportowych, zastępują nauczycieli, a także pomagają dzieciom odrabiać lekcje i prowadzą zajęcia pozalekcyjne.

Mimo obecności wolontariuszy, szkoły i uczniowie dysponują bardzo ograniczonymi zasobami, dzieci często nie posiadają podstawowych materiałów takich jak podręczniki, ołówki czy zeszyty. Z tego powodu uczestnicy potrzebują wykazać się cierpliwością, kreatywnością i sporą dozą elastyczności, by poradzić sobie z tego rodzaju wyzwaniami.

Zajęcia po lekcjach

Wolontariusze mogą także uczestniczyć w programach pozaszkolnych, pomagając dzieciom odrabiać lekcje i uczestnicząc w zajęciach rekreacyjnych, artystycznych i sportowych, wspierając dzieci i budując ich poczucie wartości. Jeśli przy okazji chcesz uczyć się hiszpańskiego, możesz rano brać udział w lekcjach tego języka, a popołudniami pomagać dzieciom.

*Program wymaga uczestnictwa przez minimum 2 tygodnie i potrzebna jest co najmniej średnio-zaawansowana znajomość jęz. hiszpańskiego. Nie jest konieczne doświadczenie w nauczaniu.

Wzmacnianie kobiet

Oficina de la mujer

Współpracujemy z miejskimi biurami ds. kobiet 'oficina de la mujer' w Liberii, zapewniającymi kobietom i dzieciom pomoc prawną, szkolenia, wsparcie i poradnictwo. Odbywa się to poprzez edukowanie, wzmacnianie oraz dostarczanie im narzędzi do poprawy standardu życia całych rodzin. Działania skupiają się na zwalczaniu przemocy domowej, ochronie praw kobiet i dzieci, ochronie zdrowia i wspieraniu drobnej przedsiębiorczości. Wolontariusze mogą pomagać przy różnych zadaniach: prowadzić warsztaty rzemiosła, szycia, gotowania, wyrobu ceramiki, podstaw prowadzenia biznesu, prowadzeniu prezentacji, spotkań i poradnictwa.

*Wymagany jest udział przez min. 2 tygodnie oraz znajomość jęz. hiszpańskiego na co najmniej średniozaawansowanym (B1) poziomie.

Ochrona środowiska*

30% powierzchni Kostaryki zajmują parki narodowe i rezerwaty, a kraj starając się chronić naturalne środowisko promuje turystykę zrównoważoną. Nadal jednak stoi przed nim wiele wyzwań – ginące gatunki, korytarze migracyjne czy zrównoważony rozwój gospodarczy. Wolontariusze mogą wspierać różne programy:

Ochrona zwierząt - wolontariusze pomagają w ośrodku zajmującym się ochroną zagrożonych gatunków. Zajęcia polegają na opiece nad zwierzętami, udziale w programach edukacyjnych lub przygotowywaniu materiałów promocyjnych.

Ekoturystyka i uprawy ekologiczne - Wolontariusze pomagają w lokalnym projekcie promującym przyjazne dla środowiska uprawy oraz budując centrum ekoturystyczne, wspierające rozwój lokalnej gospodarki i działania edukacyjne.

Park przyrody - Wolontariusze asystują przy budowie i utrzymaniu szlaków turystycznych, oznaczeń, tablic informacyjnych oraz bieżących projektach, jak reforestacje, programy edukacyjne i informacyjne z zakresu ochrony środowiska dla szkół i mieszkańców w okolicy.

*Programy wymagają udziału przez min. 2 tygodnie. Do udziału potrzebna jest znajomość jęz. hiszpańskiego na średnio-zaawansowanym poziomie , ponieważ otoczenie jest całkowicie hiszpańskojęzyczne.

Praktyki medyczne

Specjaliści medyczni

Participants with a medical background are welcome to assist with day to day tasks in a hospital or rural clinic. Conditions are very basic. Tasks are assigned by the local staff based on what they feel is appropriate given a participant's background. Many participants also assist with educational outreach programs in addition to time spent with patients in the clinic. This is a great opportunity for doctors, nurses, PAs, and medical students to learn about Costa Rica while also giving back to the community in a very appreciated way.

Kandydaci i studenci wczesnych lat

ELI works with the Public Hospital and Municipal Health services in Tilaran and other rural areas to create programs for pre-med students. Participants on this program will have no medical responsibilities, but may be given tasks such as assisting with patient histories, taking vitals, and anything else the permanent hospital staff feels is appropriate. Interns at the hospital are encouraged to get involved in the health education outreach programs in order to give back to the community as well as learn first hand about the health challenges the community faces.

Fizykoterapia

Participants with a background in Physical Therapy and Occupational Therapy are welcome to work with a government run organization aimed to improve the quality of life for disable children and their families. Participants can help with physical therapy sessions, preparing recreational activities for the children and helping with special sport activities for children with physical and mental disabilities.

Mikrofinanse 

Programy odbywają się w organizacjach mikrofinansujących zapewniających szkolenia i doradztwo dla ubogich społeczności na Kostaryce. Dzięki tym działaniom powstało i rozwija się wiele drobnych biznesów. Uczestnicy pomagają małym przedsiębiorcom, grupom wsparcia dla kobiet i organizacjom lokalnym, które szkolą lokalnych mikroprzedsiębiorców, pomagając im budować i realizować projekty wspierane mikrofinansowaniem. Dodatkowe wsparcie może dotyczyć takich działań jak zwiększanie przychodu, marketing i poszukiwanie nowych rynków zbytu.

*Do programu zapraszamy osoby posługujące się językiem hiszpańskim na dobrym poziomie, umożliwiającym poruszanie się w całkowicie hiszpańsko-języcznym środowisku. Wymagany udział przez minimum 3 miesiące.