• header-01
  • header-02
  • header-03
  • header-04
  • header-05
  • header-06
  • header-07
  • header-08

Wolontariaty w Kenii

 

Dzieci i młodzież

Domy dziecka i ośrodki młodzieżowe:

UNICEF szacuje, że około 2,3 mln dzieci w Kenii to sieroty. Wiele z tych dzieci po śmierci rodziców przebywa pod opieką krewnych. Są zmuszane do pracy, pozbawiane możliwości chodzenia do szkoły i fizycznie wykorzystywane. Uciekają od swoich opiekunów lub są wyrzucane z domów. W rezultacie stają się dziećmi ulicy lub trafiają do sierocińców. "Wolontariat za granicą" współpracuje z domami dziecka w Nakuru, Nairobi, u stóp Góry Kenia oraz z dziennymi ośrodkami opieki dla dzieci ulicy w Nakuru. Organizacje te kładą nacisk na edukację i wyposażanie dzieci do przyszłego życia. Chociaż zapewniają im codzienne wyżywienie i dach nad głową, nie są w stanie zaspokoić ich potrzeb emocjonalnych. Wolontariusze stają się ich mentorami i wzorami do naśladowania, zachęcając je do nauki i rozwoju. By dowiedzieć się więcej na temat przebiegu programu, zajrzyj do foto dzienników naszych wolontariuszek: Kirsten's Photo Journal, Alexandra's Photo Journal, Kaitlyn's Photo Journal.

 

Klub piłki nożnej w Kaptembwa:

 

W ciągle powiększających się slumsach Kaptembwa na przedmieściach Nakuru mieszka 140.000 ludzi.Statystyki mówią, że około 30% populacji Kaptembwa jest zarażonych wirusem HIV. Dzieci z tych slumsów doświadczają wielu problemów. Często są jedynymi żywicielami dla swoich rodzin, a skrajna nędza sprawia, że nie wiedzą, co przyniesie kolejny dzień. Stają się opiekunami młodszego rodzeństwa, gdy rodzice umierają z powodu chorób lub je opuszczają. W klubie piłki nożnej w Kaptembwa nastolatki mogą wspólnie spędzać czas, rozwijać się i brać udział w regionalnych zawodach. Dzięki temu mogą rozgrywać mecze z lepiej sytuowanymi dziećmi z Nakuru i nawiązywać z nimi relacje. Wolontariusze pomagają w codziennej działalności klubu i chodzą na mecze. Ten program posiada niepełny wymiar godzin i może być łączony z innymi.

Równouprawnienie kobiet

Kenijki to wspaniałe i inspirujące kobiety, lecz wciąż zmagają się z nierównym statusem społecznym i prawnym. Wiele z nich pada ofiarą przemocy, wykorzystywania i dyskryminacji. Doświadczają ubóstwa, a ich rola jest marginalizowana, również z powodu niewystarczającej edukacji.

Wolontariusze pracują w ośrodku zapewniającym pomoc kobietom z największego slumsu w Nakuru. Pomoc polega na świadczeniu poradnictwa, edukowaniu, udzielaniu tymczasowego schronienia, szkoleniach zawodowych i tworzeniu akceptującego środowiska. Uczestnicy mogą prowadzić zajęcia z języka angielskiego, pisania i czytania, nauki zawodu, podstaw finansów, a także wspierać kobiety podczas ich spotkań grupowych. 

 

Rozwój społeczności

Osoby, które chciałyby całkowicie się zanurzyć w atmosferze wiejskiego życia w Kenii z dala od szlaków turystycznych, mogą skorzystać z długoterminowego programu rozwoju społeczności polegającego na współpracy z miejscowymi organizacjami pozarzadowymi.

Praktyki trwają minimum 3 miesiące i mogą zostać przedłużone do 1 roku. Wszystkie projekty są zainicjowane przez miejscowe społeczności i realizowane tak, aby mogly funkcjonowac przez dłuższy czas bez zewnętrznych dotacji. Projekty dotyczą takich dziedzin życia jak: edukacja, rozwijanie zasobów, praca socjalna, prewencja HIV/AIDS, ochrona środowiska, zdrowie publiczne, mikrofinanse, prawa człowieka, dziedzictwo kulturowe, zapobieganie obrzezywaniu kobiet, lokalne rzemiosło i sztuka.

Edukacja dzieci

Tak jak w wielu krajach, system szkolnictwa w Kenii doświadcza różnych problemów, do których można zaliczyć niedofinansowanie, zbyt małą ilość szkół i brak wykwalifikowanej kadry. Wolontariusze mogą pomagać w szkole podstawowej lub średniej w Nakuru. Szczególnie szkoły podstawowe cierpią na niedobór nauczycieli języka angielskiego. Ponieważ język angielski jest w Kenii jednym z języków państwowych, uczniowie muszą zdać egzamin ze znajomości języka, by dostać się do szkoły średniej. Bardzo mile widziane są również osoby mogące pomóc w nauczaniu takich przedmiotów jak matematyka, geografia, przedmioty ścisłe i przedsiębiorczość. Dodatkowo, uczestnicy mogą się włączać w organizację zajęć pozalekcyjnych i spędzać dodatkowy czas z dziećmi.

Szkoły dla niesłyszących:

Te praktyki pozwalają na zdobycie bezpośredniego doświadczenia w nauczaniu niesłyszących i umożliwia zapoznanie się z ich kulturą poprzez jedną z nielicznych w Kenii szkół przeznaczonych dla dzieci dotkniętych tą niepełnosprawnością. Praktykanci biorą udział w codziennych zajęciach w szkole, szczególnie koncentrując się na prowadzeniu pojedynczych uczniów. Praktyka jest okazją poznania programów edukacyjnych dla niesłyszących, zetknięcia się z postawami społecznymi wobec takich osób i uzyskania większego wglądu z wyzwania, z jakimi się borykają w codziennym życiu.

Uczestnicy powinni posługiwać się językiem migowym na konwersacyjnym poziomie i posiadać doświadczenie w edukacji osób z problemami słuchowymi. Minimalny czas trwania tego programu wynosi 8 tygodni.

 

Międzynarodowe Work Campy

Poznaj smak życia w kenijskiej wiosce!

Międzynarodowe obozy tzw. workcampy to tańsza opcja dla tych, którzy chcą spędzić niezapomniane 3 tygodnie w towarzystwie grupy wolontariuszy z różnych krajów, poznając smak prymitywnych warunków życia wiejskiej społeczności w Kenii. Projekty są organizowane przez Kenijskie Stowarzyszenie Rozwoju Wolontariatu i odbywają się na całym obszarze tego kraju. Uczestnicy spotykają się w Nairobi na 1-dniową orientację, a później wyruszają wraz z grupą na miejsce obozowania. Aby zapewnić odpowiednią ilość wolontariuszy na każdy z workcampów, współpracujemy z wieloma organizacjami z całego świata.

Uczestnicy będą musieli się zaadaptować do miejscowego stylu życia. Program wymaga elastyczności i przygotowania do prostych warunków. Miejsca do spania są organizowana przez miejscowych - łóżka lub koje mogą nie być dostępne, a ubikacje to latryny na zewnątrz. Do mycia służą wiaderka, umieszczone dla prywatności za zasłonkami. Raczej nie ma dostępu do bieżącej wody i elektryczności. Posiłki są zapewniane, jednak prosimy pamiętać, że będzie to typowe, najczęściej bezmięsne, lokalne menu.

Więcej informacji na temat obozów międzynarodowych

Ochrona dzikiej przyrody

W ramach wolontariatów i praktyk w tym programie można się włączyć w wiele aktywności mających na celu ochronę dziko żyjących gatunków zwierząt i środowiska naturalnego.

Współpracujemy z kenijskimi służbami ochrony przyrody zwanymi Kenya Wildlife Service. Uczestnicy naszych programów pomagają jej strażnikom i działaczom we wszystkich pracach mających na celu zachowanie pełnowymiarowego rezerwatu dzikiej przyrody w rejonie jeziora Nakuru. Do udziału w projekcie potrzebna jest dobra forma fizyczna oraz zainteresowanie tematyką ochrony przyrody.

Minimalna długość programu to 8 tygodni. 

Mikrofinanse

Temat mikrofinansów stał się znany, gdy bangladeski ekonomista Muhammad Yanus otrzymał Nagrodę Nobla za założenie Banku Grameen. W Kenii powstało tysiące instytucji mikrofinansowych (MFI - microfinance institutions), które, świadcząc usługi kredytowe dla małych społeczności, odmieniły życie wielu drobnych przedsiębiorców. Nasi praktykanci pomagają personelowi MFI w Nakuru, gdzie mają okazję zapoznawać się ze wszystkimi aspektami mikrofinansowania, począwszy od uzyskiwania zdolności kredytowej, udziału w programach edukacyjnych i wykonywania codziennych prac biurowych.

Wolontariat za Granicą wspólpracuje z kilkoma efektywnie funkcjonującymi MFI, które kładą nacisk na rozwój przedsiębiorczości i edukację swoich klientów.

Praktyki medyczne

Praktyki dla absolwentów kierunków medycznych:

Kenia charakteryzuje się jednym z najniższych na świecie wskaźników ilości lekarzy przypadających na liczbę mieszkańców. Potrzeby znacznie przewyższają możliwości służby zdrowia i dlatego wykwalifikowani wolontariusze są bardzo chętnie przyjmowani do pomocy w szpitalach i przychodniach zdrowia. Warunki są bardzo skromne, a z powodu małej ilości personelu pacjenci nieraz muszą czekać na przyjęcie przez wiele godzin. Zadania dla uczestników programu są przydzielane przez osoby odpowiedzialne za placówkę, zależnie od ich kwalifikacji i możliwości. Oprócz pomagania przy leczeniu pacjentów, praktykanci biorą też często udział w edukacyjnych kampaniach terenowych. Program daje możliwość niesienia pomocy bardzo potrzebującym mieszkańcom tego afrykańskiego kraju, a jednocześnie jest okazją zdobycia unikalnych doświadczeń i wiedzy. Jest przewidziany dla wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarek, asystentów lekarzy i zawodów pokrewnych.

Praktyki dla studentów i kandydatów na studentów kierunków medycznych:

Współpracujemy z Rejonowym Szpitalem Ogólnym i miejskim wydziałem służby zdrowia w Nakuru. Praktykanci będą mieli możliwość przyglądania się codziennej pracy lekarzy i innego personelu medycznego i poznawania specyfiki działań służby zdrowia w Kenii. Nie otrzymują odpowiedzialności za leczenie pacjentów, lecz mogą realizować inne zadania, takie jak prowadzenie kart pacjentów, podstawowe badania i inne czynności wskazane przez nadzorujących program. Osoby pracujące w szpitalu mogą brać udział w edukacyjnych kampaniach terenowych, podczas których oprócz świadczenia pomocy można uzyskać wiele informacji o warunkach pracy i potrzebach lokalnych społeczności.

Studenci i kandydaci na studentów stomatologii mogą pomagać w prywatnych przychodniach stomatologicznych. Nasi praktykanci mogą przyglądać się pracy stomatologów i zdobywać cenne doświadczenie w pracy.

Program jest doskonałą okazją zdobycia bezpośrednich doświadczeń z pracy w kenijskim szpitalu państwowym, uzyskania wiedzy na temat leczenia chorób tropikalnych i zapoznania się z tematyką ochrony zdrowia w Afryce. By dowiedzieć się więcej na temat codziennego przebiegu programu, zobacz foto dzienniki naszych wolontariuszek: Alexandra's Photojournal i Kaitlyn's Photojournal

 

Prawo

Kwestie prawne mogą znacznie się różnić w różnych częściach świata. System sądowniczy nie we wszystkich państwach jest sprawny, dobrze zorganizowany i sprawiedliwy. Z tego względu, praktyki w dziedzinie prawa odbywane w innym kraju dają wyjątkową możliwość porównania sposobu funkcjonowanie systemu sprawiedliwości w dwóch różnych rejonach świata.

W Kenii, studenci i kandydaci na studentów prawa mogą pomagać miejscowym prawnikom i urzędnikom organów prawa w pracy związanej z doradztwem. Praktykanci blisko współpracują z prawnikami reprezentującymi najmniej uprzywilejowanych. Mogą być obecni na sali podczas rozpraw sądowych, przysłuchiwać się rozmowom z klientami i pomagać przy sporządzaniu dokumentacji. Jest to szansa poznania i doświadczenia różnic, jak również, co może być zaskakujące, podobieństw procesu sądowego w tym kraju i we własnym.