• india-1
  • india-2
  • india-3
  • india-4
  • india-5
  • india-6
  • india-7
  • india-8

Wolontariat w Indiach

 

Domy dziecka

Dzieci trafiające w Indiach do domów dziecka mają przed sobą z reguły ponurą perspektywę ubóstwa i ciężkiej pracy po osiągnięciu dorosłości. Wiele organizacji czyni starania, by rozwijać programy pomocowe, zapewniające im lepszą edukację i życiowy start. ELI współpracuje z domami dziecka zlokalizowanymi w Chennai i okolicach, w Kerali i na wiejskich obszarach południowych Indii, które starają się dać swoim wychowankom jak najlepsze możliwości nauki i rozwoju. Wolontariusze mogą włączać się do codziennego życia tych placówek na wiele sposobów: przez prowadzenie zajęć sportowych, pomaganie w grupach przedszkolnych, udzielanie korepetycji po lekcjach, wspieranie uczniów niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo, ale przede wszystkim przez spędzanie z dziećmi czasu i wspólną zabawę!

Te programy są odpowiednie dla osób, które łatwo adaptują się do nowego środowiska, są pełne inicjatywy, optymistyczne i mają dużo energii.

"Program przekroczył moje wyobrażenia. Nie spodziewałam się zakochać w dzieciach z sierocińca, ale nie dało się tego uniknąć. Od razu poczułam się jak członek rodziny i tęsknię za tym miejscem, bo stało się dla mnie jak drugi dom". Yelena, 2010

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie zależy od placówki, w której odbywa się program, gdyż zawsze znajduje się na terenie danego ośrodka. Pokoje są proste, lecz zaspokajają podstawowe potrzeby - wszyscy otrzymują pojedyncze łóżko z poduszką i pościelą, a w łazienkach znajduje się wc w zachodnim stylu i prysznic. Niektóre z ośrodków mogą sobie pozwolić na klimatyzację w pokojach, inne nie. Niekiedy wolontariusze mają do dyspozycji osobny pokój, ale z reguły pokoje są dzielone z przynajmniej jeszcze jedną osobą uczestniczącą w programie. Wszystkie posiłki i woda do picia są zapewniane na miejscu, w kuchni ośrodka, a menu opiera się na wegetariańskiej kuchni indyjskiej.

Ochrona kobiet i dzieci

Współpracujemy z organizacjami w Chennai, zajmującymi się pomocą kobietom zmarginalizowanym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Ich działalność ewoluowała od udzielania doraźnej pomocy i zasiłków do działań wspierających rozwój i równość społeczną. Wolontariusze mają możliwość włączenia się w obecnie funkcjonujące projekty, które obejmują:

Zwalczanie handlu kobietami i dziećmi

Program trwa od 2004 r. Ma na celu ograniczenie procederu handlu kobietami i dziećmi poprzez doraźne interwencje, udzielanie schronienia, pomoc psychologiczną, naukę umiejętności zawodowych, poszukiwanie pracy, zapewnianie pomocy prawnej i medycznej, zwiększanie świadomości społecznej.

Dzieci ulicy (Rag Pickers)

Program pilotażowy został uruchomiony w 2009 r. Jego założeniem jest stworzenie bezpiecznej bazy noclegowej dla bezdomnych dzieci. Dzieci są odnajdywane na składowiskach odpadów, gdzie żyją w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia, pozbawione jakiejkolwiek opieki. Docelowo planowane jest włączenie do programu pomocy medycznej, edukacji, środków bezpieczeństwa, zaplecza sanitarnego i planów oszczędnościowych.

HIV/AIDS

Celem programu jest ograniczanie zachorowalności na AIDS wśród mieszkańców slumsów i młodzieży. Do budowanie świadomości społecznej w tym zakresie wykorzystuje się takie metody jak przedstawienia teatru ulicznego, poradnictwo, promowanie środków antykoncepcyjnych, badania medyczne, leczenie i masowe kampanie edukacyjne.

Rozwój kobiet (Women In Development)

Program wystartował w 2003 r., a jego zamierzeniem jest promowanie przywództwa wśród kobiet mieszkających w slumsach w Chennai, poprawę ich położenia w strukturze społecznej i wyrównywanie szans. Tworzone są grupy samopomocowe liczące około 12 - 20 kobiet, które mogą uzyskać pożyczki bankowe lub kredyty na prowadzenie biznesu. Gdy powstaje więcej takich grup, zrzeszają się one w federacje i większe konfederacje, zapewniające im większy wpływ, wsparcie prawne i możliwości edukacyjne.

Centrum poradnictwa rodzinnego

Centrum zapewnia profesjonalne usługi doradcze, pomoc w sporządzaniu dokumentów i nawiązywaniu kontaktu z policją i służbami prawnymi. Ważniejszych obszary świadczenia pomocy to: poradnictwo w sprawach małżeńskich i rozwodowych, pomoc w poszukiwaniu pracy, schroniska dla kobiet, dziewcząt i dzieci, reintegracja dzieci z marginesu społecznego i pomoc medyczna. Poradnictwo rodzinne wspomaga podtrzymywanie więzów i relacji rodzinnych od piętnastu lat.

Dom tymczasowego pobytu

We współpracy z Centrum poradnictwa rodzinnego funkcjonuje "Dom tymczasowego pobytu", będący schronieniem dla kobiet, które zostały opuszczone, pozostawione bez środków do życia i doświadczyły przemocy. Dom oferuje im tymczasowe miejsce zamieszkania i bezpieczne środowisko, w którym mogą znaleźć pomoc i rozwiązać swoje problemy. Działania polegają głównie na prowadzeniu rozmów, spotkań terapeutycznych i oferowaniu akceptacji.

Uwaga: Osoby uczestniczące w tym programie odbywają wolontariat na rzecz organizacji społecznej w ujęciu całościowym. Oznacza to, że istnieje możliwość włączenia się w każdy aktualnie prowadzony projekt, ale też organizacja może też poprosić uczestnika o pomoc przy wskazanym przez siebie projekcie lub zadaniu prowadzonym w ramach jej działalności.

Zakwaterowanie

Mieszkanie dla wolontariuszy jest zlokalizowane bezpośrednio nad biurem ośrodka. Jest to szereg kilkuosobowych pokoi z pojedynczymi łóżkami (w niektórych przypadkach łóżka piętrowe). Wolontariusze powinni przywieźć ze sobą pościel i poduszkę. Łazienki do wspólnego wykorzystania z toaletami w zachodnim stylu i prysznicami. Wolontariuszom ELI zapewniamy klimatyzowane pokoje. 

Edukacja dzieci

Kerala leży w klimacie tropikalnym, na południowo-zachodnim wybrzeżu subkontynentu indyjskiego. Otoczona jest z jednej strony Zachodnimi Ghatami, a z drugiej wodami Oceanu Indyjskiego. Wolontariusze mogą uczyć języka angielskiego i innych przedmiotów w szkołach w okolicach Munnar, Adimali, Varkala i kilku innych. Wiele z tych szkół ma długą tradycję akceptowania uczniów pochodzących ze wszystkich kast społecznych i jest prowadzona przez duchownych katolickich. Inne służą odizolowanym grupom, takim jak wspólnoty plemienne, niesłyszący lub nosiciele wirusa HIV. Praca w szkole w Kerali i Ghatach jest okazją do spędzenia kilku tygodni w spokojnym rytmie lokalnej społeczności, w otoczeniu przepięknej scenerii stanu Kerala.

Doświadczenie w edukacji nie jest wymagane, lecz potrzebna jest dobra znajomość języka angielskiego, entuzjazm, elastyczność i inicjatywa. Wolontariusze będą samodzielnie prowadzić zajęcia teoretyczne i ćwiczenia z grupami dzieci. Warto przywieźć ze sobą nieco pomysłów na prowadzenie lekcji! Ze względu na konieczność zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć szkolnych, wymagane jest uczestnictwo przez okres co najmniej 4 tygodni. Programy nie odbywają się podczas wakacji, które w Indiach trwają od kwietnia do końca czerwca, a w trakcie ogólnopaństwowych egzaminów ogranicza się ilość przyjmowanych wolontariuszy.

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie jest organizowane bezpośrednio przez poszczególne szkoły. Wszyscy wolontariusze mają zagwarantowane pojedyncze łóżko, dostęp do wc w zachodnim stylu, prysznica i elektryczności (w przypadku szkół w wioskach plemiennych niektóre z powyższych udogodnień mogą nie być dostępne, w tych przypadkach uczestnicy są zakwaterowywani w pokojach gościnnych lub przy rodzinach personelu szkolnego). Codziennie serwowane są wegetariańskie posiłki w stylu indyjskim.

Ochrona środowiska

Indie Południowe są siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt. Lasy Ghatów Zachodnich stanowią niezwykle zróżnicowany ekosystem, zagrożony niestety w ostatnich latach z powodu rozwoju cywilizacyjnego, wycinania drzew, wprowadzania egzotycznych gatunków, a także złego zarządzania gospodarką wodną. Wolontariusze ELI pracują razem z grupą specjalistów, których baza znajduje się w schronisku Kodaikanal. Obecnie wdrażane projekty obejmują kampanie na rzecz ochrony środowiska, programy edukacyjne dot. sposobów prowadzenia upraw, ponowne zalesianie terenów, zapobieganie zanieczyszczeniom, monitorowanie populacji i zdrowia dziko żyjących gatunków zwierząt czy monitorowanie jakości wody pitnej.

Zakwaterowanie

Uczestnicy programu mieszkają we wspólnym apartamencie na stacji badawczej Kodaikanal. Stacją administruje rodzina, zajmująca się utrzymaniem obiektu, prowadzeniem kuchni oraz prowadzeniem projektów razem z wolontariuszami. Apartament posiada toalete w zachodnim stylu i prysznic. Gorąca woda dostępna jest przez większość czasu, a elektryczność z przerwami. Z werandy można podziwiać przepiękny widok na położoną niżej dolinę.

W projekcie mogą brać udział maksymalnie 3 osoby jednocześnie.

 

Praktyki/wolontariaty medyczne

ELI współpracuje ze szpitalem dobroczynnym w Chennai. Razem stworzyliśmy unikalny program staży medycznych dla studentów i kandydatów na studentów medycyny, pielęgniarstwa i stomatologii. Uczestnicy mają możliwość asystować lekarzom i pielęgniarkom w ich codziennych obowiązkach, obserwować diagnozowanie i leczenie pacjentów, a także zdobywać z pierwszej ręki wiedzę o funkcjonowaniu służb medycznych w Indiach. Osoby bez doświadczenia nie uczestniczą w leczeniu pacjentów, a jedynie asystują, odpowiednio do swoich możliwości. 
Studenci mogą być dopuszczani do pracy pod nadzorem prowadzącego lekarza i wykonywać prace komplementarne. Nasi praktykanci biorą również udział w publicznych kampaniach na rzecz promocji zdrowia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o codziennym przebiegu programu, zajrzyj na fotodziennik Olivii: Olivia's Photojournal.

Program naprawdę przewyższał moje oczekiwania. Mimo, że przyjechałam do Chennai tylko na dwa tygodnie, dowiedziałam się mnóstwa rzeczy na temat pracy szpitala, przyglądałam się leczeniu pacjentów i brałam udział w różnych kampaniach np. profilaktyki AIDS, gruźlicy i innych chorób. Pomagałam przy otwieraniu przychodni okulistycznej. Jestem pewna, że te praktyki pomogą mi dostać się na studia medyczne" - Nausheen, 2010

Wioska artystyczna

Wioska artystyczna Cholamandal została założona w 1965 roku przez grupę 30 artystów, który chcieli ożywić współczesną sztukę, a także stworzyć niezależną i samodzielną społeczność artystyczną. Wioska szybko stała się ważnym ośrodkiem artystycznym w południowych Indiach. Znajduje się około 10 km na południe od Chennai, przy wschodnim wybrzeżu. Nasi wolontariusze odwiedzający centrum artystyczne mają możliwość tworzyć wspólnie z miejscowymi artystami, pomagać przy organizacji wystaw, opracowywać strategie marketingowe, a także pracować nad własnymi pomysłami. Program dnia jest bardzo elastyczny i swobodny, oferując przestrzeń dla nieskrępowanej kreatywności.

Ze względu na wypoczynkowy charakter programu, uczestnicy preferują 2 i 4 tygodniowe pobyty. To miejsce jest doskonałym pomysłem dla osób uzdolnionych artystycznie, które poszukują inspiracji w kulturze Indii i pragną ją wykorzystać do realizacji własnych prac.

Zakwaterowanie

Mieszkanie dla gości znajduje się w głównym budynku. Zwykle przebywa tam nie więcej niż dwóch zagranicznych gości. Jest wyposażone w toaletę w zachodnim stylu, prysznic z zimną wodą i inne udogodnienia. Rekomenduje się przywiezienie pościeli lub śpiworów, poduszki, ręcznika i środka przeciw komarom. Uczestnicy programu otrzymują 3 wegetariańskie posiłki dziennie.

Dziennikarstwo

Dziennikarstwo drukowane w Południowych Indiach istnieje od ponad 200 lat. Pierwszą gazetą był tygodnik Madras Courier, który zaczął ukazywać się już w 1785 roku. Dziś w Chennai wychodzi osiem dużych dzienników oraz rosnąca liczba tygodników i miesięczników. ELI współpracuje z kilkoma wydawcami w tym mieście, zapewniając uczestnikom programu zdobycie konkretnej wiedzy o szybko rozwijającym się anglojęzycznym dziennikarstwie w Chennai, a zarazem dużej porcji praktycznych umiejętności. Poprzez praktyki za granicą, uczestnicy uzyskują kontakt ze zróżnicowanymi formami dziennikarstwa na świecie i mogą zmierzyć się z międzynarodowymi wyzwaniami tego zawodu. Stażyści kończąc program posiadają portfolio własnych opublikowanych artykułów.

Aby doświadczyć Indii trzeba z nimi być, a nie tylko je zwiedzać. Jest mnóstwo rzeczy do obejrzenia, ale największe wrażenie w trakcie pobytu w Chennai zrobiły na mnie relacje między ludźmi, z którymi pracowałem w gazecie... Przynależenie do niewielkiej mniejszości, jaką w tym kraju są Amerykanie nie wpłynęło na te relacje w żaden sposób. Wiele osób dało mi przystęp do swojego prywatnego życia i myślę, że zrewanżowałem im się za to moim szerokim spojrzeniem na świat i zdrowym rozsądkiem. Polecam ten program wszystkim podróżującym do Indii lub gdziekolwiek indziej.- Nicholas, 2009

Czas trwania programu wynosi minimum 8 tygodni. Przy aplikacji wymagana jest próbka artykułu.

Uwaga: do udziału w tym programie wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie native speaker.