• header-01
 • header-02
 • header-03
 • header-04
 • header-05
 • header-06
 • header-07
 • header-08
 • header-09
 • header-10
 • header-11
 • header-12

Wolontariat na Filipinach

 

Budowa domów dla ofiar tajfunu

Tajfun, który uderzył w Filipiny w listopadzie 2013 pozostawił po sobie ponad 5 tys. ofiar śmiertelnych i ogromne zniszczenia. Zmiótł z powierzchni ziemi 1,1 mln domów, a 4 mln ludzi straciło dach nad głową. Najbardziej ucierpiała wyspa Leyte i jej stolica, Tacloban.

Chcemy pomóc rodzinom, które straciły swoje domy i nie mają funduszy na ich odbudowę. Są to głównie mieszkańcy okolic Taclobanu, z bardzo niskim dochodem, często ze społeczności wiejskich. Naszym celem jest budowa trwałych i odpornych domów, które zapewnią im schronienie w nadchodzących latach.

Zadania wolontariuszy będą dostosowane do potrzeb konkretnej budowy i okolicy, w których jest prowadzona. Uczestnicy mogą się spodziewać kopania i stawiania fundamentów, stawiania słupów wzmacniających, kładzenia pustaków, konstrukcji dachowych oraz prac wykończeniowych.
Prosimy o przywiezienie w miarę możliwości narzędzi takich jak młotki, piłek ręcznych i przecinaczy drutu. Ze względu na przerwy w dostawach prądu, narzędzia elektryczne nie są wykorzystywane. Nie wymagamy wcześniejszego doświadczenia, chociaż wiedza budowlana i stolarska na pewno będzie przydatna.

Daty rozpoczęcia programu w 2014 r.: 1 marca; 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca. Program może trwać od 2 do 4 tygodni.

Dzieci

Projekt "Wysypisko" Problem skrajnej biedy występuje w wielu miastach świata i Filipiny niestety nie są wyjątkiem. Pewna część populacji na skutek różnych okoliczności znalazła się bez środków do życia i zajmuje się przeszukiwaniem wysypisk śmieci, by zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. W Taclobanie całe rodziny żyją w taki sposób. W projekcie "Wysypisko" od 2005 r. rząd współpracuje z miejscowymi organizacjami pozarządowymi, starając się zaradzić temu zjawisku. Najważniejszym celem jest pomoc dzieciom i zapewnienie im edukacji, dzięki czemu będą mogły zdobyć inne źródła utrzymania i w przyszłości pomóc sobie oraz swoim rodzinom. Projekt obejmuje również podstawową opiekę medyczną, a niekiedy organizowanie zajęć sportowych lub artystycznych.

Koszykówka to najpopularniejszy sport na Filipinach, szczególnie wśród młodych ludzi. Do jego uprawiania nie potrzeba skomplikowanego i drogiego sprzętu, a można w nią grać dosłownie wszędzie. Do projektu trwającego w kwietniu, maju i czerwcu zapraszamy wolontariuszy, którzy mogą uczyć gry w kosza. Dzieci pochodzą w różnych środowisk i mają różny poziom umiejętności. Treningi pomagają zapewnić im zdrowy i wartościowy sposób spędzania czasu. 

Domy dziecka Jednym z poważnym problemów, z którym borykają się władze tego kraju, jest wysoki przyrost naturalny. Rząd i organizacje pozarządowe starają się pomagać porzuconym i wykorzystywanym dzieciom budując sierocińce. ELI współpracuje z kilkoma z nich, zlokalizowanymi w Taclobanie i jego okolicach, wspierając nadmiernie obciążony personel. Pomoc wolontariuszy umożliwia tym placówkom podjęcie opieki nad taką ilością dzieci, jaka tylko jest możliwa. W każdym z domów mieszka pomiędzy 20 a 100 dzieci. Wszystkie pochodzą z bardzo ubogich rodzin, a większość doświadczyła wcześniej zaniedbania i niedożywienia. Potrzebują nie tylko opieki, lecz przede wszystkim uwagi i miłości. Wolontariusze nie muszą mieć doświadczenia w opiece, ale potrzebny jest entuzjazm, energia, otwarty umysł i serce. Ponieważ ośrodki te funkcjonują przy bardzo ograniczonych środkach, przydadzą się też dobre pomysły i elastyczne podejście. 

Dzieci ulicy Na Filipinach często można zobaczyć dzieci mieszkające na ulicy. Większość z nich ma rodziny, lecz te są zbyt ubogie, by je wyżywić. Dzieci sięgają po narkotyki, by zagłuszyć głód, popularne jest wąchanie kleju, zwane tutaj "rugby". Pomagamy pracownikom socjalnym w zaspokajaniu potrzeb tych dzieci - okazywaniu empatii, pocieszaniu, miłości oraz dostarczaniu jedzenia. Wolontariusze nie potrzebują posiadać żadnych formalnych kwalifikacji, lecz konieczne jest ukończenie 20 lat i zobowiązanie do uczestnictwa przez minimum 4 tygodnie. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w fotodzienniku Naho's Photo Journal.

Zdrowie i żywienie

Wiejska przychodnia zdrowia 

Praca w przychodni zdrowia na wsi w okolicach Taclobanu to doskonała okazja zdobycia praktyki medycznej i wiedzy o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w słabiej zurbanizowanych regionach rozwijającego się kraju. Uczestnicy programu będą mieli okazję przyglądać się
i asystować przy obsłudze pacjentów. Pomoc medyczna dla miejscowej ludności jest świadczona nieodpłatnie i z reguły w każdym ośrodku zdrowia przyjmuje tylko jeden lekarz obsługujący całą złożoną, lokalną społeczność. Dodatkowa pomoc jest bardzo przydatna, a wolontariusze mogą uczestniczyć w pracy lekarza i mieć bezpośredni kontakt z pacjentami. Mają równie okazję dowiedzieć się o warunkach opieki zdrowotnej na Filipinach. Program przeznaczony jest dla studentów lub absolwentów kierunków medycznych.

Projekt żywieniowy

Jest to projekt prowadzony przez okrągły rok we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Żywienia w Taclobanie, którego celem jest badanie i poprawa warunków żywienia ludności zamieszkującej ten region. Wolontariusze współpracują z specjalistami przy pozyskiwaniu danych statystycznych na temat sposobów odżywiania się w wybranej wiosce, a następnie pomagają wdrażać programy poprawiające jakość diety. Praca może polegać na ważeniu dzieci i zabawie z nimi, na udzielaniu nieformalnych lekcji odżywiania się lub rozwijaniu projektów i opracowywaniu nowych planów żywieniowych.

Pomoc ofiarom przemocy

Schronisko dla dziewcząt 

Miejscowy ośrodek pomocy społecznej w Taclobanie prowadzi stacjonarne schronisko dla dziewcząt, pochodzących głównie z sierocińców lub będących ofiarami wykorzystania i przemocy. Dom zapewnia im opiekę i wyposażenie do czasu, gdy będą mogły prowadzić samodzielne życie. Z uwagi na nadmiar obowiązków i ograniczenia etatowe, personel nie zawsze jest w stanie sprostać wszystkim potrzebom i zapewnić dziewczynkom konieczną troskę. Nasi wolontariusze uzupełniają tą lukę. Uczestnikami programu mogą być wyłącznie kobiety.

Ośrodek opiekuńczy dla kobiet 

Jest to stacjonarny ośrodek prowadzony przez miejscową opiekę społeczną, przeznaczony dla kobiet, które doświadczyły przemocy domowej. Wolontariusze zajmują się pomaganiem w codziennej działalności ośrodka, udzielaniem podopiecznym wsparcia emocjonalnego i nieformalnej edukacji. Praca polega na nawiązywaniu relacji, wspieraniu doradców i pracowników socjalnych. W szczególności zapraszamy osoby z doświadczeniem w takich dziedzinach jak psychologia i poradnictwo. Uczestnikami programu mogą być wyłącznie kobiety.

Rozwój społeczności

Klub środowiskowy Wolontariat w ośrodku VFV to jedna z najbardziej różnorodnych ofert dla uczestników naszych programów. Klub środowiskowy prowadzi mnóstwo różnych zajęć na rzecz lokalnej społeczności, z których można wybrać te, które nas najbardziej interesują lub pasują do naszych umiejętności. Przykładowo może to być codzienna opieka nad dziećmi, prowadzenie kursów zawodowych, zajęcia w klubach dla mam czy udział w programie terenowym.

Ośrodek poprawczy dla chłopców Filipiny borykają się z relatywnie wysokim poziomem ubóstwa, którego następstwem są różnorakie problemy społeczne. Jednym z nich jest wysoka przestępczość, szczególnie wśród nieletnich i młodych mężczyzn, którzy zdobywają pieniądze popełniając drobne kradzieże. ELI współpracuje z miejscowymi pracownikami socjalnymi, którzy kierują wolontariuszy do pracy z chłopcami i młodymi mężczyznami w Regionalnym Ośrodku Resocjalizacyjnym dla Młodzieży w Taclobanie, w rejonie Tanauan. W ośrodku przebywa około 50 podopiecznych, którzy popełnili przestępstwa jako nieletni i albo oczekują na wydanie wyroku albo odbywają resocjalizację, by móc później zarabiać na swoje utrzymanie. Do udziału w programie nie jest wymagane formalne wykształcenie kierunkowe lub wcześniejsze doświadczenie, lecz potrzebne są entuzjazm i duża doza inicjatywy. Do udziału w programie zapraszamy wyłącznie mężczyzn.

Budowy społeczne

Włącz się do programu budownictwa społecznego, by zobaczyć wymierne efekty swojej pracy! wolontariusze mogą wnieść bezpośredni wkład w poprawę jakości życia społeczności układając cegły lub przybijając gwoździe. Uczestnicy pracują pod okiem doświadczonych profesjonalistów, pomagając przy wznoszeniu budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły i sierocińce lub prywatnych domów dla najuboższych rodzin w Taclobanie i okolicach.