• header-01
  • header-02
  • header-03
  • header-04
  • header-05
  • header-06
  • header-07
  • header-08
  • header-09

Wolontariaty w Ekwadorze

 

Opieka nad dziećmi

Wolontariusze mogą pomagać w domu dziecka lub świetlicy dla dzieci w różnych miejscowościach w Ekwadorze. Dzieci mają za sobą trudne doświadczenia: stratę jednego lub obojga rodziców, przemoc fizyczną i seksualną, ekstremalne ubóstwo oraz inne przeżycia ponad siły. Wiele z nich było pozbawionych dachu nad głową, jedzenia oraz możliwości chodzenia do szkoły. Uczestnicy programu spędzają z nimi czas, prowadzą różne zajęcia i zabawy, pomagają przy posiłkach i uczą.

Drugim zajęciem wolontariuszy może być pomoc przy remontach i pracach gospodarczych w tych placówkach. Więcej informacji na temat codziennych zadań w domu dziecka można znaleźć w fotodzienniku Andrei lub Natalii (w jęz. angielskim).

Edukacja

Rząd Ekwadoru dostrzega potrzebę nauczania dzieci i młodzieży języka angielskiego. Lekcje tego języka w szkołach są obowiązkowe, lecz wciąż brakuje wykwalifikowanej kadry. Uczestnicy mogą wspierać tą naukę, od przedszkoli aż po szkoły średnie w różnych miejscach Ekwadoru. Dzięki nim dzieci mają kontakt z międzynarodowymi wolontariuszami i praktykantami, którzy zachęcają do nauki i wprowadzają do niej atrakcyjne elementy. Często stają się dla dzieci mentorami i opiekunami. Możliwe jest również uczenie innych przedmiotów: matematyki, przedmiotów ścisłych, informatyki, sportu i organizowanie zajęć pozalekcyjnych.

Dla wolontariuszy jest to okazja przeżycia przygody życia i zdobycia unikalnych doświadczeń. Bezpośredni kontakt z dziećmi to okazja poznania codziennego życia i kultury Ekwadorczyków. Projekty są dostępne w różnych takich miejscach jak: Quito, Mindo, Salinas, Puerto Lopez, Galapagos, Lago Agrio, Puyo, Otavalo, Ambato i innych. By znaleźć więcej informacji o codziennym przebiegu programu obejrzyj fotodziennik Annie lub przeczytaj rozmowę z Sarah (w jęz. angielskim).

W rejonie Andów i Amazonii rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu i kończy w maju. Na wybrzeżu i Galapagos trwa od kwietnia do końca grudnia. Wymagane jest uczestnictwo przez co najmniej 4 tygodnie. Mile widziany jest oczywiście pobyt przez cały rok szkolny. Potrzebna jest też znajomość języka hiszpańskiego na co najmniej średnim poziomie.

Budowy i remonty szkół, rozwój zasobów

Kryzys ekonomiczny końca lat 90-tych odczuli niemal wszyscy mieszkańcy Ekwadoru. Do dzisiaj niemal 40% społeczeństwa żyje poniżej progu ubóstwa. Współpracujemy z kilkoma organizacjami rządowymi i pozarządowymi, których celem jest wspieranie lokalnych inicjatyw wspierających rozwój małych społeczności i zwalczanie ubóstwa. Prowadzone projekty obejmują rozbudowę infrastruktury, planowanie przestrzeni miejskiej, rozwijanie zasobów, edukację i przedsiębiorczość. Wolontariusze wspierają bezpośrednio urzędy miejskie, organizacje pozarządowe lub samych członków społeczności.

Pomoc jest szczególnie potrzebna przy bieżących projektach budowy szkół na terenie całego kraju. Celem jest poprawa infrastruktury i podniesienie standardu placówek poprzez budowę lub remontowanie łazienek, jadalni, czy pomieszczeń lekcyjnych. Uczestnicy pracują w Quito, na wybrzeżu w okolicach Puerto Lopez lub w górach koło Ibarra. Możliwe jest połączenie tego programu z uczeniem w tej samej szkole.

Pomoc zwierzętom

Nielegalny handel zwierzętami to biznes wart miliard dolarów. Jego ofiarami padają tysiące ptaków, małp, żółwi, niedźwiedzi i innych gatunków zwierząt. Uratowane potrzebują przejść proces rehabilitacji, zanim zostaną na powrót wypuszczone na wolność. Współpracujemy z ośrodkiem ratowania zwierząt położonym na wybrzeżu w prowincji El Oro niedaleko Guayaquil. Zadania wolontariuszy polegają na sprzątaniu wybiegów, budowaniu nowych zagród, karmieniu, monitorowaniu zachowania podopiecznych i wspieraniu wyprowadzania ich na wolność.

Na wybrzeżu Ekwadoru znajdują się "lęgowiska" trzech gatunków żółwi morskich. Wszystkie trzy są zagrożone przez tradycyjne metody połowu ryb. Wolontariusze w tym projekcie monitorują zachowania żółwi, kontrolują ich liczebność i wspierają projekty edukacji rybaków. Inną ważną częścią projektu jest zbieranie śmieci z plaży. Śmieci na plaży, szczególnie plastikowe i szklane stanowią zagrożenie dla małych żółwi, które mogą zostać zdezorientowane odbłyskami w słońcu. Grozi im też śmierć w przypadku połknięcia małych fragmentów szkła czy tworzyw sztucznych.

Kolejny program odbywa się na wyspach Galapagos, gdzie wolontariusze pomagają w jednym z ośrodków rozmnażania żółwi. Żółwie na Galapagos padały ofiarą wielorybników w XIX, do niemal całkowitego wyginięcia. Ponadto, do lat 70. XX wieku musiały konkurować w zdobywaniu pożywienia z wprowadzonymi tam przez wielorybników kozami. Ośrodki, w których odbywają się programy pracują nad zwiększeniem populacji gatunku i wspierają rozmnażanie tych gadów.
Wolontariusze pomagają zapewnić zwierzętom potrzebną opiekę, utrzymują w czystości ich wybiegi i prowadzą obserwacje. Uwaga: projekt o niepełnym wymiarze godzin.

Osobom zainteresowanym weterynarią proponujemy program w miejscowym uniwersytecie prowadzącym szkołę weterynarii. Praktykanci mogą przyglądać się studentom i lekarzom w małej przychodni dla zwierząt połączonej ze szkołą. 

Praktyki medyczne

Nawiązaliśmy współpracę z przychodniami zdrowia i szpitalami publicznymi, świadczącymi usługi dla ubogich mieszkańców. Ośrodki te oferują możliwości odbycia praktyk zawodowych dla lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, stomatologów i osób w trakcie studiów na kierunkach medycznych. Istnieje również możliwość zaangażowania się w wolontariat, który jest dostępny dla profesjonalistów w tych dziedzinach. Praktykanci mają możliwość śledzenia pracy personelu medycznego, jednak nie są odpowiedzialni za leczenie pacjentów. Wolontariusze asystują przy pracy przychodni lub szpitala i otrzymują obowiązki zgodnie z ich kwalifikacjami i uznaniem osób nadzorujących program.
Do tego programu wymagana jest zaawansowana znajomość jęz. hiszpańskiego, a przydatna będzie również znajomość słownictwa medycznego. 

Dzieci niepełnosprawne

Wolontariusze pomagają w ośrodkach dla niepełnosprawnych dzieci w Quito oraz regionach wiejskich Ekwadoru. Podobnie jak w wielu słabiej rozwiniętych krajach, rodziny takich dzieci mają ograniczone możliwości terapii i pomocy. Ośrodki, z którymi współpracujemy zapewniają im całodzienną opiekę, edukację, terapię i kursy zawodowe, zwiększające ich szanse na samodzielność.

Pomoc jest najbardziej potrzebna w Santa Ana, gdzie jest wysoki odsetek dzieci rodzących się z syndromem Downa. Wolontariusze wspierają ich terapię i edukację.

Szczególnie potrzebne są osoby potrafiące prowadzić fizykoterapię i terapię mowy.

Żywienie

Żywienie to nasz najnowszy program w Ekwadorze! Wspieramy rządowy program edukacyjny skierowany do osób ubogich, dzieci i starszych w Quito. Celem jest informowanie, warsztaty i zwiększanie świadomości na temat zasad zdrowego żywienia oraz zapobieganie niedożywieniu wśród wykluczonych i zmarginalizowanych grup. Nieprawidłowe odżywienie, prowadzące do niedożywienia, otyłości, cukrzycy, anemii i innych poważnych chorób zostało uznane za poważny problem w Ekwadorze.

Zapraszamy osoby posiadające wiedzę na temat dietetyki i zasad żywienia. Uczestnicy będą się zajmować pracą w terenie, pomagać przy organizowaniu warsztatów i szkoleń na temat nawyków żywieniowych, w szkołach, na targach ulicznych i domach opieki.

*Wymagana znajomość jęz. hiszpańskiego na konwersacyjnym poziomie.

Ochrona praw człowieka

Prawa człowieka to jeden z kluczowych tematów w polityce Ekwadoru. Pomagamy organizacjom pozarządowym i instytucjom państwowym zajmującym się wdrażaniem tej polityki wśród zmarginalizowanych grup społecznych. Uczestnicy programu mogą wspierać prawa rdzennych mieszkańców, prawa kobiet, dzieci i uczestniczyć w świadczeniu usług doradztwa i wsparcia prawnego.

Podczas wolontariatu jest możliwość angażowania się na dwa sposoby: poprzez wsparcie zadań merytorycznych lub udział w akcjach terenowych. Pierwsza opcja oznacza pracę w biurze w Quito i zajęcia takie jak zbieranie informacji, wnioskowanie o granty, rozwijanie strony internetowej i przygotowywanie materiałów prawnych. Istnieje możliwość realizowania programu w formie praktyki dla prawników – wówczas uczestnicy pracują z adwokatami, radcami prawnymi i sędziami, pomagającymi zmarginalizowanym grupom społecznym i jednostkom pozbawionym opieki prawnej.
W przypadku pracy terenowej, uczestnicy wspierają działania na rzecz społeczności wiejskich.

*Do udziału w programie wymagana jest zaawansowana znajomość jęz. hiszpańskiego oraz udział przez minimum 8 tygodni, gdyż organizacje zapewniają intensywne szkolenie wstępne.