Edukacja

- Nasze programy edukacyjne:

Argentyna: nauczanie dzieci i dorosłych

Praktykanci i wolontariusze zainteresowani uczeniem języka angielskiego i innych przedmiotów dla dzieci i dorosłych mogą pomagać przy projektach w Buenos Aires. W Buenos bardzo potrzebne są osoby, którzy będą uczyć dzieci i udzielać im korepetycji z różnych przedmiotów szkolnych: angielskiego, matematyki, fizyki, informatyki, sztuki i muzyki. Programy odbywają się w uboższych dzielnicach miasta. Zainteresowanych edukacją dorosłych zapraszamy do współpracy w placówkach kształcenia ustawicznego świadczących usługi na rzecz osób z niskimi dochodami, nieposiadających średniego wykształcenia.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Argentynie.

Bali: szkoły publiczne

Wolontariusze mogą uczyć w dwóch szkołach. Obie, założone przez Balijski Komitet Nauczycielski są obecnie utrzymywane ze środków publicznych. Znajdują się tylko kilka minut od miejsca zakwaterowania.

W gimnazjum uczą się dzieci klas 7-9 i uczęszcza tam 650 uczniów. Szkoła ta jest znana z posiadania maszerującej orkiestry, wykonującej tradycyjną muzykę balijską. Do liceum uczęszcza 250 dzieci, które uczą się w godzinach od 12.30 do 18.00 od poniedziałku do soboty.

Więcej informacji na stronie poświęconej wolontariatom na Bali -tutaj

Brazylia: szkoła rodzinna w Rio

Szkoła rodzinna to instytucja pomagająca dzieciom i rodzinom, szczególnie w przypadku przedłużających się problemów zdrowotnych. Prowadzi kursy promocji zdrowia, zajęcia artystyczne, kursy zawodowe dla dorosłych, a także oferuje wsparcie psychologiczne i edukacyjne dzieciom i rodzinom z problemami zdrowotnymi. Wolontariusze uczą i pomagają przy różnego rodzaju kursach: rzemiosła, malarstwa, rysunku, muzyki, teatralnych, tanecznych, komputerowych i językowych. Wspierają również promocję zdrowia.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Brazylii.

Ekwador: szkoły

Rząd Ekwadoru dostrzega potrzebę nauczania dzieci i młodzieży języka angielskiego. Lekcje tego języka w szkołach są obowiązkowe, lecz wciąż brakuje wykwalifikowanej kadry. Uczestnicy mogą wspierać tą naukę, od przedszkoli aż po szkoły średnie w różnych miejscach Ekwadoru. Możliwe jest również uczenie innych przedmiotów: matematyki, przedmiotów ścisłych, informatyki, sportu i organizowanie zajęć pozalekcyjnych.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Ekwadorze.

Ghana: szkoły

Szkoły w Ghanie są skrajnie niedofinansowane. Dzieciom często brakuje na podstawowe pomoce szkolne, nauczyciele są źle opłacani i nadmiernie obciążeni pracą. Pomagamy szkołom w różnych miejscach kraju, zapewniając im dodatkowych nauczycieli. Wolontariusze najczęściej udzielają lekcji języka angielskiego, ale mogą też uczyć innych przedmiotów.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Ghanie.

Gwatemala: szkoły i kursy zawodowe

Szkoły

Pomagamy uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w wyżynnych regionach kraju. Uczestnicy wspierają ich w nauce angielskiego i obsługi komputera. Mogą asystować nauczycielom podczas lekcji lub sami je prowadzić. Dodatkowo możliwe jest organizowanie zajęć pozalekcyjnych. 

Umiejętności zawodowe

Uczestnicy tego programu pomagają tworzyć plany lekcji, uczyć i oceniać nabywanie różnych umiejętności zawodowych przez uczniów szkół średnich. Są włączeni w edukację przedmiotów, w których sami czują się ekspertami lub mają największą wiedzę. 

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Gwatemali.

Indie: szkoły w Kerali

Kerala leży w klimacie tropikalnym, na południowo-zachodnim wybrzeżu subkontynentu indyjskiego. Otoczona jest z jednej strony Zachodnimi Ghatami, a z drugiej wodami Oceanu Indyjskiego. Wolontariusze mogą uczyć języka angielskiego i innych przedmiotów w szkołach w okolicach Munnar, Adimali, Varkala i kilku innych. Wiele z tych szkół ma długą tradycję akceptowania uczniów pochodzących ze wszystkich kast społecznych i jest prowadzona przez duchownych katolickich. Praca w szkole w Kerali i Ghatach jest okazją do spędzenia kilku tygodni w spokojnym rytmie lokalnej społeczności, w otoczeniu przepięknej scenerii tego stanu.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Indiach.

Kenia: szkoła dla niesłyszących

Wolontariusze biorą udział w codziennych zajęciach w szkole koncentrując się na prowadzeniu pojedynczych uczniów. Program jest okazją poznania programów edukacyjnych dla niesłyszących, zetknięcia się z postawami społecznymi wobec takich osób i uzyskania większego wglądu z wyzwania, z jakimi się borykają w codziennym życiu. Uczestnicy powinni znać język migowy.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Kenii.

Kenia: szkoły publiczne

Wolontariusze mogą pomagać w szkole podstawowej lub średniej w Nakuru. Najbardziej potrzebne są osoby mogące uczyć języka angielskiego, a także innych przedmiotów, jak matematyka, geografia, przedmioty ścisłe i przedsiębiorczość.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Kenii.

Kostaryka: szkoły wiejskie i zajęcia po lekcjach

Szkoły wiejskie

Pomagamy szkołom w wiejskich regionach kraju, gdzie dostęp do dobrej edukacji jest szczególnie utrudniony. Wolontariusze biorą udział w lekcjach angielskiego, przedmiotach artystycznych i sportowych, zastępują nauczycieli, a także pomagają dzieciom odrabiać lekcje i prowadzą zajęcia pozalekcyjne.

Zajęcia po lekcjach

Wolontariusze mogą także uczestniczyć w programach pozaszkolnych, pomagając dzieciom odrabiać lekcje i uczestnicząc w zajęciach rekreacyjnych, artystycznych i sportowych, wspierając dzieci i budując ich poczucie wartości.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom na Kostaryce.

Nepal: nauczanie angielskiego

Szkoły publiczne

Uczestnicy mieszkają razem w domu wolontariusza i prowadzą lekcje albo w szkołach publicznych albo w szkole dla dzieci HIV-pozytywnych. Nauka polega na uczeniu angielskich słówek, prostych ćwiczeniach pisania, a także na koordynowaniu innych zajęć i zabaw.

Mnisi buddyjscy

Uczenie w buddyjskim klasztorze to wspaniały sposób na pomoc innym - zrób różnicę w życiu nepalskich dzieci, a przy okazji poznawaj buddyzm. Oferujemy program łączony: 3 sesje w tygodniu uczenia języka angielskiego w buddyjskim klasztorze, a popołudnia i w pozostałe dni zajęcia w domu dziecka lub w szkole, gdzie można opiekować się wychowankami, prowadzić różne zajęcia i pomagać im w lekcjach.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Nepalu.

Nikaragua: programy szkolne i pozaszkolne

Współpracujemy z ośrodkami w Granadzie realizującymi programy szkolne i pozaszkolne. Wolontariusze mogą pomagać przy całym szeregu zajęć takich jak: nauczanie angielskiego, zajęcia taneczne, sportowe, artystyczne, opieka nad małymi dziećmi, przygotowywanie posiłków. Zajęcia pozaszkolne odbywają się w Centrum dla dzieci z ubogich przedmieść Granady. 

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Nikaragui.

Peru: szkoły w rejonie Świętej Doliny

Szkoły w Cusco

Wolontariuszy zapraszamy do pomocy w szkołach specjalizujących się w nauczaniu o lokalnej kulturze. Edukacja skupia się na historii i tradycyjnych zwyczajach, przy jednoczesnym wysokim poziomie nauczania innych przedmiotów: matematyki, jęz. angielskiego, przedmiotów ścisłych i informatyki. Uczestnicy mogą pomagać przy prowadzeniu wszystkich lekcji, a także zajęć sportowych i pozalekcyjnych.

Szkoły w Ollantaytambo

Wolontariusze mogą tutaj pomagać w jednej ze szkół na miejscu lub w okolicznych wioskach. Nauka może obejmować takie przedmioty jak: podstawy angielskiego, geografia, matematyka, fizyka, czy zajęcia sportowe. Dodatkowo można brać udział w pracach remontowych i utrzymaniu terenu szkoły. Program jest niezwykłą okazją zamieszkania i poznawania życia w andyjskiej wiosce, rzadko odwiedzanej przez turystów.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Peru.

RPA: szkoły wiejskie

Nauczycieli w RPA jest ciągle za mało. Wolontariusze są bardzo potrzebni, szczególnie w biedniejszych, wiejskich szkołach. Na początku programu asystują nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych, a po pewnym czasie mogą samodzielnie je prowadzić. Zapraszamy osoby z różnym wykształceniem! W większości przypadków nauczane przedmioty to język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, muzyka i plastyka.

Więcej informacji: tutaj

Tajlandia: szkoły dla mnichów

Szkoły buddyjskie

Nasi wolontariusze uczą nowicjuszy w kilku buddyjskich klasztorach położonych w północnej części Chiang Mai. Nowicjusze to chłopcy w wieku gimnazjalnym i licealnym. Program jest okazją do bliższego poznania buddyzmu, a jednocześnie zrobienia czegoś pożytecznego dla tej społeczności. Klasztorne szkoły uczą zarówno przedmiotów religijnych, jak i świeckich, zapewniając naukę na poziomie szkoły średniej młodzieży, która nie może sobie pozwolić na szkoły państwowe.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Tajlandii.

Tanzania: szkoły publiczne

Szkoły w Tanzanii borykają się z tymi samymi problemami, co większość placówek edukacyjnych w Afryce: zatłoczenie, brak pomocy dydaktycznych i brak szkoleń dla nauczycieli. W wielu klasach na jednego nauczyciela przypada po 100 uczniów i więcej. Już w pierwszej klasie szkoły podstawowej dzieci zaczynają naukę języka angielskiego, który jest drugim językiem urzędowym w tym kraju.

Wolontariusze prowadzą lekcje angielskiego lub uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Podczas wakacji, w czerwcu oraz od listopada do stycznia pomagają w malowaniu klas szkolnych, pracach remontowych i zagospodarowywaniu terenu.

Wioski masajskie

Uczestnicy programów mogą uczyć angielskiego w szkołach podstawowych i średnich, a także uczyć innych przedmiotów oraz prowadzić zajęcia dodatkowe. Podczas przerw wakacyjnych w czerwcu i od listopada do stycznia mogą pomagać przy malowaniu klas szkolnych, bieżących remontach i sadzeniu drzewek.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Tanzanii.

Togo: dzieci niesłyszące

"Ecole vivenda des Sourds" to szkoła dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących. Głównym celem jest zapewnienie im dostępu do edukacji, możliwości zdobycia zawodu, nauka komunikacji i pomoc w integracji społecznej.
Szkoła oferuje edukację na poziomie podstawowym, gdzie uczniowie uczą się pisać, czytać i liczyć oraz porozumiewać się w języku migowym. Wolontariusze wspierają nauczycieli w prowadzeniu lekcji oraz mogą prowadzić zajęcia dodatkowe: artystyczne, sportowe i rekreacyjne.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Beninie i Togo.

 

Uganda: szkoły publiczne

Podobnie jak w innych krajach kontynentu, szkoły w Ugandzie cierpią na niedobór wykwalifikowanej kadry, przeludnienie, brak pomocy dydaktycznych i szkoleń dla nauczycieli. W wielu klasach na jednego nauczyciela przypada po 80 uczniów. Wolontariusze mogą uczyć angielskiego, matematyki i innych przedmiotów, a także prowadzić zajęcia dodatkowe.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu na stronie poświęconej programom w Ugandzie.

Wietnam: ośrodki dla dzieci w Cai Moon i Cap Saint-Jacques

Cai Moon

Wolontariusze pomagają w ośrodku założonym przez miejscowego księdza, gdzie dzieci mogą przebywać pod nieobecność rodziców. Ośrodek organizuje edukację, gry sportowe i zabawy. Można uczyć angielskiego, prowadzić gry i zabawy, czy po prostu spędzać czas z podopiecznymi. Celem placówki jest zapewnienie im takich samych szans edukacyjnych, jakie posiadają dzieci z dużych miast.

Cap Saint-Jacques

Mimo, że rybołówstwo w Wietnamie jest bardzo rozwinięte i produkuje wiele żywności dla kraju, sami rybacy są ubodzy i mają niski status społeczny. Ich dzieci często nie mogą uczęszczać do szkół publicznych, ze względu na wymagane czesne. Wolontariusze w tym projekcie pomagają w zapewnieniu edukacji takim dzieciom, a także innym podopiecznym z ubogich rodzin w tym rejonie.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Wietnamie.

Wietnam: szkoły dla dzieci i dorosłych

Ho Chi Minh:

Wolontariusze uczą języka angielskiego w jednej ze szkół podstawowych w mieście i w okolicy. Mogą także uczyć dorosłych z grup społecznie zmarginalizowanych, jak mniejszości etniczne, skrajnie ubodzy, prostytutki i nosiciele HIV/AIDS.

Dalat:

Pomagamy w szkole w Dalat, która zajmuje się dziećmi z problemami rozwojowymi. Wolontariusze pomagają we wszystkim, od uczenia angielskiego, po zajęcia rekreacyjne i prace pomocnicze. Przydatne, ale nie wymagane, jest doświadczenie w edukacji specjalnej.

Więcej informacji, w tym o zakwaterowaniu i kosztach wyjazdu można znaleźć na stronie poświęconej programom w Wietnamie.